ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Ξενοφών, Ελληνικά Δ΄,1, παρ.36 (Αγησίλαος προς Φαρνάβαζο)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ελευθερία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 10, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πράγματι νομίζω πως η ελευθερία είναι ισάξια με όλα τα αγαθά του κόσμου
καίτοι ἐλεύθερον εἶναι ἐγώ μέν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι τῶν πάντων χρημάτων

Ξενοφών, Ελληνικά Β,3,παρ.31 (Κριτίας προς Θηραμένη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηγέτης, ορθή κρίση με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πρέπει, όμως, Θηραμένη, ο άξιος άνδρας να ζει, να μην είναι ικανός στο να οδηγεί σε προβλήματα τους συντρόφους του, όταν δε εμφανίζεται κάποιο εμπόδιο, αμέσως να μεταστρέφεται, και, όπως ακριβώς σε καράβι πάνω, πρέπει να προσπαθεί συνεχώς έως ότου βρεθούν σε ούριο άνεμο· αλλιώς, πώς θα μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους αν με την πρώτη δυσκολία πλέουν αντίθετα;
δεῖ δέ, ὦ Θηράμενες, ἄνδρα τόν ἄξιον ζῆν οὐ προάγειν μέν δεινόν εἶναι εἰς πράγματα τούς συνόντας, άν δέ τι ἀντικόπτῃ, εὐθύς μεταβάλλεσθαι, ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐν νηί διανοεῖσθαι, ἔως ἄν εἰς οὖρον καταστῶσιν· εἰ δέ μή, πῶς ἄν ἀφίκοιντο ποτε ἔνθα δεῖ, εἰ επειδάν τι ἀντικόψῃ, εὐθύς εἰς τἀναντία πλέοιεν;

Ξενοφών, Ελληνικά Β’, παρ.23 (τέλος Πελοποννησιακού πολέμου)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, Ιστορικές φράσεις με ετικέτες , στις Απρίλιος 7, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Επειδή θεωρούσαν πως εκείνη την ημέρα (γκρέμισμα μακρών τειχών Αθήνας) άρχιζε η ελευθερία στην Ελλάδα)
νομίζοντες ἐκείνην τήν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας

Ξενοφών, Ελληνικά Β’,2, παρ.20

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, Ιστορικές φράσεις με ετικέτες , στις Απρίλιος 7, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι Λακεδαιμόνιοι, όμως, είπαν πως δε θα υποδουλώσουν ελληνική πόλη (Αθήνα) που είχε προσφέρει μεγάλες ευεργεσίες στην Ελλάδα την εποχή των πολύ μεγάλων κινδύνων (Περσικοί πόλεμοι), και έκαναν ειρήνη.
Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ελληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι , ἀλλ᾿ ἐποιοῦντο εἰρήνην

ΞΕΝΟΦΩΝ, Ελληνικά Β΄,3,παρ.16 (Κριτίας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, πολιτική εξουσία, φιλαρχία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 13, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν είναι δυνατόν όσοι θέλουν να κυριαρχούν να μην απαλλάσσονται απ’ αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα να τους εμποδίσουν.
οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μή οὐκ ἐκποδών ποιεῖσθαι τούς ἱκανωτάτους διακωλύειν.

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΣΤ΄,3,παρ.10 (Καλλίστρατος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, σφάλματα-παθήματα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 26, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

Γιατί βλέπω ότι από τους ανθρώπους κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Μου φαίνεται μάλιστα πως μερικές φορές οι άνθρωποι γίνονται πλουσιότεροι κάνοντας σφάλματα, πόσο μάλλον αν τιμωρηθούν από τα ίδια τους τα λάθη.

ὁρῶ γάρ τῶν ἀνθρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα. δοκοῦσι δέ μοι καί εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσθαι ἄνθρωποι ἁμαρτάνοντες, ἄλλως τε καί ἐάν κολασθῶσιν ὑπό τῶν ἁμαρτημάτων


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων