ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ. 797-804 (Σώστρατος)

απληστία-πλεονεξία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής, πλούτος και ευτυχία, τύχη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 3, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Για τα χρήματα μιλάς, πατέρα, που είναι αβέβαιο πράγμα. Αν πιστεύεις πως αυτά θα παραμείνουν για πάντα σε σένα, φύλαγέ τα και μην τα δίνεις σε κανέναν· αυτά, όμως, πατέρα, δεν τα εξουσιάζεις, μήτε θα έχεις πάντα την ίδια τύχη, και γι’ αυτό μη διστάζεις να τα μοιράζεις· η τύχη άλλωστε σου τα χάρισε όλα κι αυτή ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου τα πάρει και να τα δώσει σε άλλον ανάξιο.
περί χρημάτων λαλεῖς, ἀβεβαίου πράγματος. εἰ μέν γάρ οἶσθα ταῦτα παραμενοῦντα σοι εἰς πάντα τόν χρόνον, φύλαττε μηδενί τοῦ σοῦ μεταδιδούς· ὧν δέ μή σύ κύριος εἶ, μηδέ σαυτοῦ τῆς τύχης δέ πάντ᾿ ἔχεις, μή τι φθονοίης, ὦ πάτερ, τούτων τινί, αὕτη γάρ ἄλλωι, τυχόν ἀναξίωι τινί, παρελομένη σοῦ πάντα προσθήσει πάλιν

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ. 271-279 (Γοργίας)

αδικία-ανομία-παρανομία, απληστία-πλεονεξία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής με ετικέτες , στις Ιανουάριος 3, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Νομίζω πως στη ζωή όλων των ανθρώπων, ευτυχισμένων και δυστυχισμένων, υπάρχει ένα τέλος και κάποια μεταβολή· και για τον ευτυχισμένο μέχρι αυτό το σημείο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όσο χρόνο μπορεί να αντέχει την καλή του τύχη, χωρίς να κάνει αδικίες· αν, όμως, παρασυρθεί από την πλεονεξία για πλούτο και γίνει άδικος, τότε οδηγείται στη δυστυχία
εἶναι νομίζω πᾶσιν ἀνθρώποις ἐγώ τοῖς τ᾿ εὐτυχοῦσιν τοῖς τε πράττουσιν κακῶς πέρας τι τούτου καί μεταλλαγήν τινά, καί τῷ μέν εὐτυχοῦντι μέχρι τούτου μένειν τά πράγματ᾿ εὐθενοῦντ᾿ ἀεί τά τοῦ βίου ὅσον ἄν χρόνον φέρειν δύνηται τήν τύχην μηδέν ποιήσας ἄδικον· εἰς δέ τοῦθ᾿ ὅταν ἔλθηι προαχθείς τοῖς ἀγαθοῖς, ἐνταῦθά που τήν μεταβολήν τήν εἰς τό χεῖρον λαμβάνει.

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ. 808-812 (Σώστρατος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, καλοσύνη, πλούτος και ευτυχία, φιλία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 7, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κι αυτό είναι το μόνο αθάνατο· αν η τύχη κάποτε στα φέρει ανάποδα,εκείνο το καλό που έχεις κάνει θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερος φίλος είναι αυτός που βλέπεις μπρος στα μάτια σου παρά ο αόρατος και στο χώμα θαμμένος πλούτος
τοῦτο γάρ ἀθάνατόν ἐστι, κἄν ποτε πταίσας τύχηις, ἐκεῖθεν ἔσται ταὐτό τοῦτό σοι πάλιν. πολλῶι δέ κρεῖττόν ἐστιν ἐμφανής φίλος ἤ πλοῦτος ἀφανής, οὕ σύ κατορύξας ἔχεις

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.788-790 (Καλλιπίδης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γάμος, έρωτας με ετικέτες , στις Δεκέμβριος 26, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πιστεύω πως ο γάμος γίνεται στέρεος, αν κάποιος τον κάνει οδηγημένος από έρωτα
ἔγωγε γιγνώσκων ὅτι νέωι γάμος βέβαιος οὗτος γίνεται ἐάν δι ᾿ ἔρωτα τοῦτο συμπεισθῆι ποιεῖν

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.76-77 (Σώστρατος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, έρωτας με ετικέτες , στις Δεκέμβριος 26, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλλά δεν είναι εύκολο πάντοτε ο ερωτευμένος να γνωρίζει τι τον συμφέρει
ἀλλ᾿ οὐ ῥάιδιον ἐρῶντα συνιδεῖν ἔστι τι ποτε συμφέρει

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.127-128 (Χαιρέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, επιτυχία με ετικέτες , στις Ιούνιος 10, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτό να ξέρεις καλά, πως σε όλα τα πράγματα η κατάλληλη στιγμή φέρνει επιτυχία
εὖ τοῦτ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι πρός πάντα πράγματ᾿ ἐστί πρακτικώτερον εὐκαιρία

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.284-287 (Γοργίας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, πλούτος και ευτυχία με ετικέτες , στις Ιούνιος 3, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μήτε να πιστεύεις, αν είσαι πλούσιος, τόσο πολύ στα πλούτη, μήτε πάλι να περιφρονείς εμάς τους φτωχούς· να φαίνεσαι πάντα, όμως, για κείνους που σε βλέπουν πως σου αξίζει η ευτυχία
μήτ᾿ αὐτός, εἰ σφόδρ᾿ εὐπορεῖς, πίστευε τούτωι, μήτε τῶν πτωχῶν πάλιν ἡμῶν καταφρόνει· τοῦ διευτυχεῖν δ᾿ ἀεί πάρεχε σεαυτόν τοῖς ὁρῶσιν ἄξιον

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ. 860-863 (Σώστρατος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, προσπάθεια-κόπος με ετικέτες , στις Απρίλιος 14, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όποιος έχει μυαλό δεν πρέπει ν’ απελπίζεται ποτέ για τίποτα. Γιατί όλα μπορεί να τα πετύχει με φροντίδα και κόπο
οὐδενός χρή πράγματος τόν εὖ φρονοῦνθ᾿ ὅλως ἀπογνῶναι ποτε· ἁλωτά γίνετ᾿ ἐπιμελείαι καί πόνωι ἅπαντ’

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.830-831 (Γοργίας)

αεργία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, εργατικότητα, προσπάθεια-κόπος με ετικέτες , στις Απρίλιος 14, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δε μου είναι ευχάριστο να περνώ καλά με ξένους κόπους, μόνο με δικούς μου
οὐχ ἡδύ μοι εἶναι τρυφαίνειν ἀλλοτρίοις πόνοις δοκεῖ, συλλεξάμενον δ’ αὐτόν

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ.743-745 (Κνήμωνας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, κακία, καλοσύνη με ετικέτες , στις Απρίλιος 13, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Άν όλοι οι άνθρωποι ήταν καλοί, τότε δε θα υπήρχαν ούτε δικαστήρια, ούτε ο ένας θα έβαζε τον άλλον φυλακή, ούτε πόλεμος θα υπήρχε, και ο καθένας θα ήταν ευχαριστημένος μ’ αυτά που του αναλογούσαν
εἰ τοιοῦτ ] οἱ πάντες ἦσαν, οὔτε τά δικαστήρια ἦν ἄν, οὔθ᾿ αὑτούς ἀπῆγον εἰς τά δεσμωτήρια, οὔτε πόλεμος ἦν, ἔχων δ᾿ ἄν μέτρι’ ἕκαστος ἠγάπα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΟΣ, στιχ.29 (Πάνας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, εμπειρία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 3, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Μένανδρος

Ωριμάζουν τον άνθρωπο οι εμπειρίες της ζωής.
προάγει γάρ ἡ τῶν πραγμάτων ἐμπειρία


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων