ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'φιλία'

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 925-931 (Θησέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ορθή κρίση, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλίμονο, έπρεπε να υπάρχει στους ανθρώπους ξεκάθαρο σημάδι και ορθή κρίση, για να ξεχωρίζουν ποιος είναι αληθινός φίλος και ποιος όχι, να έχουν, επίσης, και δύο φωνές όλοι οι άνθρωποι, τη μια τίμια και την άλλη ό,τι να ‘ναι, ώστε να φανερώνει η τίμια τα άδικα της ψεύτικης, και να μην εξαπατόμαστε
φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεκμήριον σαφές τι κεῖσθαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, ὅστις τ’ ἀληθής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος, δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ’ ὅπως ἐτύγχανεν, ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδικ’ ἐξηλέγχετο πρὸς τῆς δικαίας, κοὐκ ἂν ἠπατώμεθα

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 645 (Κρέοντας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί ποια θα μπορούσε να ᾿ναι μεγαλύτερη πληγή από τον κακό φίλο;
τί γάρ γένοιτ᾿ ἄν ἕλκος μεῖζον ἤ φίλος κακός;

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 376-377 (Μενέλαος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι αληθινοί φίλοι τίποτα δεν κρατούν ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά όλα τα έχουν από κοινού
φίλων γάρ οὐδέν ἴδιον οἵτινες φίλοι ὀρθῶς πεφύκασ᾿, ἀλλά κοινά χρήματα

Ευριπίδης, Ίων, στιχ. 834-835 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Καλύτερα να έχω για φίλο μου έναν αμόρφωτο αλλά έντιμο παρά έναν σοφότερο αλλά κακό
φαῦλον χρηστόν ἄν λαβεῖν φίλον θέλοιμι μᾶλλον ἤ κακόν σοφώτερον

Ευριπίδης, Εκάβη, στιχ. 1205-1206 (Εκάβη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στις δυστυχίες· στα καλά ο καθένας μπορεί να βρει φίλους
ἐν τοῖς κακοῖς γάρ ἀγαθοί σαφέστατοι φίλοι· τά χρηστά δ᾿ αὔθ᾿ ἕκαστ᾿ ἔχει φίλους

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 1155-1157 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει περισσότερο από έναν πιστό φίλο, ούτε τα πλούτη, ούτε η βασιλεία· άμυαλος είναι όποιος προτιμά το πλήθος από ένα γενναίο φίλο
οὐκ ἔστιν οὐδέν κρεῖσσον ἤ φίλος σαφής, οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς· ἀλόγιστον δέ τι τό πλῆθος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 804-806 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Καλά το λένε, φρόντισε να έχεις φίλους και όχι μόνο συγγενείς· γιατί όποιος συμπάσχει μαζί σου στις συμφορές, αυτός ο φίλος αξίζει περισσότερο από μύριους συγγενείς
τοῦτ᾿ ἐκεῖνο, κτᾶσθ᾿ ἑταίρους, μή τό συγγενές μόνον· ὡς ἀνήρ ὅστις τρόποισι συντακῇ, θυραῖος ὤν μυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἀνδρί κεκτῆσθαι φίλος

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 727-728 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Στις συμφορές ο πιστός φίλος αξίζει περισσότερο απ᾿ όσο η γαλήνη για τους ναύτες
πιστός ἐν κακοῖς ἀνήρ κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 665-667 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Τους φίλους στις συμφορές πρέπει να τους βοηθούν οι φίλοι· όταν πάνε καλά τα πράγματα, τι ανάγκη υπάρχει για φίλους;
τούς φίλους ἐν τοῖς κακοῖς χρή τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν· ὅταν δ᾿ ὁ δαίμων εὐ διδῷ, τί δεῖ φίλων;

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 454-455 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όσοι με τα λόγια μόνο και όχι με πράξεις δε δείχνουν τη φιλία τους στους φίλους που τους χτυπούν οι συμφορές, δεν είναι πραγματικοί φίλοι
ὄνομα γάρ, ἔργον δ᾿ οὐκ ἔχουσιν οἱ φίλοι οἱ μή ᾿πι ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι

Ευριπίδης, Ηλέκτρα, στιχ. 606-607 (γέροντας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ανέλπιστο πράγμα να βρεις πιστό φίλο και στα καλά και στα κακά
εὕρημα γάρ τοι χρῆμα γίγνεται τόδε, κοινῆ μετασχεῖν τ᾿ ἀγαθοῦ καί τοῦ κακοῦ

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, στιχ. 605-607 (Ορέστης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Είναι μεγάλη ντροπή να ρίχνει κάποιος τους φίλους του σε συμφορές, για να σωθεί ο ίδιος
τά τῶν φίλων αἴσχιστον ὅστις καταβαλών ἐς ξυμφοράς αὐτός σέσωσται

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, στιχ. 408 (Μενέλαος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι φίλοι πρέπει να συμπάσχουν με τους φίλους στα δύσκολα
ἐς κοινόν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρή φίλους

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, στιχ. 345-348 (Μενέλαος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 17, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ο καλός άνθρωπος δε γίνεται στα μεγαλεία του ν᾿ αλλάζει τρόπους, αλλά οφείλει να μένει σταθερός στις φιλίες του και να βοηθά με τα αγαθά του όσο μπορεί
ἄνδρα δ᾿ οὐ χρεών τόν ἀγαθόνπράσσοντα μεγάλα τούς τρόπους μεθιστάναι, ἀλλά καί βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς φίλοις, ἡνίκ᾿ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 253-257 και 261-265 (τροφός)

αγάπη, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, έρωτας, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 2, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουνε πολύ βαθιές φιλίες που να πηγαίνουν μέχρι τα βάθη της ψυχής, ενώ και οι αγάπες τους να είναι χαλαρές που εύκολα να μπορείς άλλοτε να τις διώχνεις και άλλοτε να τις κάνεις ακόμη πιο σφιχτές…
Λένε πως οι υπερβολικές αγάπες κάνουν περισσότερο κακό παρά ευχαριστούν τους ανθρώπους, ενώ κάνουν κακό και στην υγεία. Γι’ αυτό και προτιμώ το μέτρο από την υπερβολή
χρῆν γάρ μετρίας εἰς ἀλλήλους φιλίας θνητούς ἀνακίρνασθαι καί μή πρός ἄκρον μυελόν ψυχῆς, εὔλυτα δ᾿ εἶναι στέργηθρα φρενῶν από τ᾿ ὤσασθαι καί ξυντεῖναι…
…βιότου δ᾿ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις φασί σφάλλειν πλέον ἤ τέρπειν τῇ θ᾿ ὑγιεία μᾶλλον πολεμεῖν. οὕτω τό λίαν ἧσσον ἐπαινῶ τοῦ μηδέν ἄγαν


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων