ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'δράση-τόλμη'

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 937-942 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, κακία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ποιο τέλος θα έχει η τόλμη και το θράσος; Γιατί αν μεγαλώνουν οι γενιές μ’ αυτά, ο τελευταίος ξεπερνώντας σε πανουργία τον προηγούμενο, τότε οι θεοί πρέπει σ’ αυτή τη γη να προσθέσουν μια νέα που να χωρέσει τους άδικους και από τη φύση τους κακούς
τί τέρμα τόλμης καὶ θράσους γενήσεται; εἰ γὰρ κατ’ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, ὁ δ’ ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερβολὴν πανοῦργος ἔσται, θεοῖσι προσβαλεῖν χθονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 67-68 (Ισμήνη)

ανοησία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, αυτογνωσία, δράση-τόλμη, ευθύνη, θάρρος-δειλία-γενναιοψυχία, κατορθώματα, λογική, σωφροσύνη-σύνεση, υπερβολή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι παράτολμες πράξεις δε δείχνουν σωφροσύνη
τό γάρ περισσά πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα

Σοφοκλής, Αίας, στιχ. 1322-1323 (Οδυσσέας)

αντίπαλος, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, συγγνώμη-συγχώρεση-ευσπλαχνία με ετικέτες , στις Ιούνιος 12, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί εγώ συγχωρώ τον άντρα που όταν ακούει να τον βρίζουν απαντά κι αυτός με όμοιες βρισιές
ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά.

Αισχύλος, Ικέτιδες, στιχ. 487 (Δαναός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, επιφυλακτικότητα, θάρρος-δειλία-γενναιοψυχία, λογική, ορθή κρίση, σωφροσύνη-σύνεση, ωριμότητα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 1, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πρόσεξε μήπως το θάρρος το ασύνετο γεννήσει κανένα μεγάλο κακό
φύλαξαι μὴ θράσος τέκῃ φόβον•

Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ. 59

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο μεταξύ του να μην υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του και το να μην τον αφήνουν να ζει σε ησυχία
οὐ γὰρ ἄλλο γ’ οὐδέν ἐστι μεταξὺ τοῦ μήτ’ ἀμύνεσθαι μήτ’ ἄγειν ἡσυχίαν ἐᾶσθαι

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 27

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Επειδή τώρα, χωρίς να το καταλάβετε, δεν κάνετε τίποτα, θα υποστείτε τα πάντα· τόσο πολύ υπερισχύουν η εφήμερη ευχαρίστηση και νωθρότητά σας απ’ αυτό που πρόκειται να σας ωφελήσει κάποτε στο μέλλον
ἐκ τοῦ μηδὲν ἤδη ποιῆσαι λήσεθ’, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, πάνθ’ ὑπομείναντες• οὕτως ἡ παραυτίχ’ ἡδονὴ καὶ ῥᾳστώνη μεῖζον ἰσχύει τοῦ ποθ’ ὕστερον συνοίσειν μέλλοντος.

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στιχ. 410-412

αναβλητικότητα, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μην αναβάλλεις ποτέ για αύριο ή μεθαύριο· ποτέ ο χασομέρης δε γεμίζει με αγαθά τ᾿ αμπάρι του ούτε αυτός που είναι αναβλητικός· με δράση προκόβει η δουλειά
μηδ᾿ ἀναβάλλεσθαι ἔς τ᾿ αὔριον ἔς τε ἔνηφιν· οὐ γάρ ἐτωσιοεργός ἀνήρ πίμπλησι καλιήν οὐδ᾿ ἀναβαλλόμενος· μελέτη δέ τό ἔργον ὀφέλλει

Θουκυδίδης, Ιστορία Δ΄, παρ.19 (Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις προς Αθηναίους)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, υποχωρητικότητα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Από τη φύση τους οι άνθρωποι υποχωρούν πρόθυμα σ᾿ εκείνους που πρώτοι και με τη θέλησή τους κάνουν υποχωρήσεις, ενώ στους υπεροπτικά ανυποχώρητους είναι πρόθυμοι να αγωνιστούν παράτολμα
πεφύκασί τε τοῖς μέν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσθαι μεθ᾿ ἡδονῆς, πρός δέ τά ὑπεραυχοῦντα καί παρά γνώμην διακινδυνεύειν

Θουκυδίδης, Ιστορία Β΄, παρ.63 (Περικλής προς Αθηναίους)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί η ησυχία δε διασώζεται αν δε συνοδεύεται από αγωνιστικό πνεύμα
τό γάρ ἄπραγμον οὐ σώζεται μή μετά τοῦ δραστηρίου τεταγμένον

Θουκυδίδης, Ιστορία Α΄, παρ.120 (Κορίνθιοι προς Λακεδαιμονίους)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα, πόλεμος με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί και αυτός που διστάζει , επειδή ζει ευχάριστη ζωή, αν αδρανεί, θα χάσει πολύ γρήγορα την ευχαρίστηση που του χαρίζει αυτή του η αδράνεια
ὅ τε γάρ διά τήν ἡδονήν ὀκνῶν τάχιστ᾿ ἄν ἄν ἀφαιρεθείη τῆς ῥαστώνης τό τερπνόν δι ᾿ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι

Ηρόδοτος, Ιστορία 7 (ΠΟΛΥΜΝΙΑ), παρ.50 (Ξέρξης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πώς μπορεί να είναι σίγουρος ποτέ ένας άνθρωπος; Μου φαίνεται καθόλου. Εκείνοι που κερδίζουν συνήθως είναι αυτοί που αναλαμβάνουν δράση και όχι οι άτολμοι
Εἰδέναι δέ ἄνθρωπον ἐόντα κῶς χρή το βέβαιον; Δοκέω μέν οὐδαμῶς. Τοῖσι τοίνυν βουλομένοισι ποιέειν ὡς τό ἐπίπαν φιλέει γίνεσθαι τά κέρδεα, τοῖσι δέ ἐπιλεγομένοισί τε πάντα καί ὀκνέουσι οὐ μάλα ἐθέλει

Ηρόδοτος, Ιστορία 7 (ΠΟΛΥΜΝΙΑ), παρ.50 (Ξέρξης)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

αν, καταστρώνοντας ένα σχέδιο, ζύγιζες πάντα κάθε πιθανότητα, δεν θα έκανες τίποτα
εἰ γάρ δή βούλοιο ἐπί τῷ αἰεί ἐπεσφερομένῳ πρήγματι τό πᾶν ομοίως ἐπιλέγεσθαι, ποιήσειας ἄν οὐδαμά οὐδέν

Ηρόδοτος, Ιστορία 7 (ΠΟΛΥΜΝΙΑ), παρ.49 (Αρτάβανος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, προνοητικότητα, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ο καλύτερος άντρας είναι εκείνος που, πριν δράσει, καταστρώνει με προσοχή τα σχέδιά του παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ενεργεί τολμηρά
ἀνήρ δέ οὕτω ἄν εἴη ἄριστος, εἰ βουλευόμενος μέν ἀρρωδέοι, πᾶν ἐπιλεγόμενος πείσεσθαι χρῆμα, ἐν δέ τῷ ἔργῳ θρασύς εἴη

Αισχύλος (απόσπασμα αβέβαιο)

δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

γιατί άμα πράξεις, πρέπει και να πάθεις -μόνο αυτός που δεν κάνει κάτι δεν παθαίνει.
δράσαντι γάρ τοι καί παθεῖν ὀφείλεται

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ.110-111 (Κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Μάρτιος 31, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Σοφοκλής

Αυτό που επιδιώκεις μπορείς να το κατακτήσεις, αυτό όμως που αμελείς ξεφεύγει
τό δέ ζητούμενον ἁλωτόν, ἐκφεύγει δέ τἀμελούμενον


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων