ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'συμβουλές'

Ευριπίδης, Ηρακλής Μαινόμενος, στιχ. 272-273 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, διχόνοια, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 3, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δε σκέφτεται σωστά μια πολιτεία που τη μαστίζουν διχόνοια και κακές συμβουλές
οὐ γάρ εὖ φρονεῖ πόλις στάσει νοσοῦσα καί κακοῖς βουλεύμασιν

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 669-670 (Δηιάνειρα)

αβεβαιότητα, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, επιφυλακτικότητα, ορθή κρίση, συμβουλές, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ποτέ δε θα συμβούλευα κάποιον να δείξει προθυμία για πράξη με άγνωστο αποτέλεσμα
μήποτ’ ἂν προθυμίαν ἄδηλον ἔργου τῳ παραινέσαι λαβεῖν.

Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ. 75

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ρητορεία, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Έτσι, λοιπόν, και γι’ αυτά που λέω εγώ και για γι’ αυτά που μπορεί να πει κάποιος άλλος, από σας μεν τους ίδιους να ζητάτε τα έργα, τα καλύτερα, όμως, που μπορούν να ειπωθούν, από τον ρήτορα
οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ὧν ἂν ἐγὼ λέγω καὶ περὶ ὧν ἂν ὁ δεῖν’ εἴπῃ, τὰ μὲν ἔργα παρ’ ὑμῶν αὐτῶν ζητεῖτε, ἅ δὲ βέλτιστα ἔνεστι λέγειν παρὰ τοῦ παριόντος.

Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ. 73

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παρρησία, ρητορεία, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Εγώ, όμως, θα πω σε σας τη γνώμη μου γι’ αυτά και δε θα σας αποκρύψω τίποτα. Νομίζω πως το έργο αυτού που σας συμβουλεύει δεν είναι άλλο από το να σας δίνει τις καλύτερες συμβουλές
ἐγὼ δ’ ὡς ἔχω περὶ τούτων, λέξω πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι. οὐδ’ εἶναι νομίζω τοῦ συμβουλεύοντος ὑμῖν ἔργον οὐδὲν πλὴν εἰπεῖν τὰ βέλτιστα

Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ.72

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ατομικισμός, δημοκοπία, ευθύνη, κοινό καλό, κοινων. συνείδηση, πατρίδα, πολιτικός άρχοντας, ρητορεία, συμβουλές, φιλαρχία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ούτε μου φαίνεται πως είναι γνώρισμα δίκαιου πολίτη-πολιτικού να μηχανεύεται τέτοιες πολιτικές με τις οποίες ναι μεν εγώ θα γίνω άμεσα πρώτος πολίτης ανάμεσά σας, ενώ εσείς θα γίνετε τελευταίοι ανάμεσα στους άλλους (Έλληνες)· αντίθετα, η πόλη πρέπει να προοδεύει με τις πολιτικές των καλών πολιτών-πολιτικών, και όλοι οι πολίτες-πολιτικοί πρέπει πάντα να προτείνουν τις καλύτερες και όχι τις πιο εύκολες · γιατί προς τις δεύτερες θα βαδίσει η ίδια η φύση, αλλά ο καλός πολίτης-πολιτικός πρέπει με τη λογική να σας διδάσκει και να σας οδηγεί στις πρώτες
οὐδ’ ἔμοιγε δοκεῖ δικαίου τοῦτ’ εἶναι πολίτου, τοιαῦτα πολιτεύμαθ’ εὑρίσκειν ἐξ ὧν ἐγὼ μὲν πρῶτος ὑμῶν ἔσομαι εὐθέως, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων ὕστατοι• ἀλλὰ συναυξάνεσθαι δεῖ τὴν πόλιν τοῖς τῶν ἀγαθῶν πολιτῶν πολιτεύμασι, καὶ τὸ βέλτιστον ἀεί, μὴ τὸ ῥᾷστον ἅπαντας λέγειν• ἐπ’ ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἡ φύσις αὐτὴ βαδιεῖται, ἐπὶ τοῦτο δὲ τῷ λόγῳ δεῖ προάγεσθαι διδάσκοντα τὸν ἀγαθὸν πολίτην.

Δημοσθένης, Περί Ειρήνης, παρ.3

αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, διάλογος-συζήτηση, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αν θελήσετε να μ’ ακούσετε απέχοντας από αποδοκιμασίες και φιλόνικη διάθεση, όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που συνεδριάζουν για να αποφασίσουν για την πόλη και για τόσο σημαντικά ζητήματα, θα μου δώσετε τη δυνατότητα και να σας μιλήσω και να σας συμβουλεύσω, και μ’ αυτά που θα σας πω και η παρούσα κατάσταση θα βελτιωθεί και να διασωθούν αυτά που αφήσατε στην τύχη τους.
ἂν ἐθελήσητε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντες ἀκούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει, ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν δι’ ὧν καὶ τὰ παρόντ’ ἔσται βελτίω καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται.

Θουκυδίδης, Ιστορία Β΄, παρ.60 (Περικλής προς Αθηναίους)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γνώση, ηγέτης, κοινό καλό, πατρίδα, πολιτικός άρχοντας, ρητορεία, συμβουλές με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτός που γνωρίζει τι πρέπει να γίνει και δεν το αναλύει στους άλλους είναι ίδιος μ᾿ εκείνον που δεν το ξέρει· εκείνος πάλι που τα ᾿χει και τα δύο, αλλά διάκειται αρνητικά απέναντι στη πόλη, όμοια δε θα μιλήσει για το καλό της· αν, από την άλλη, είναι φιλόπατρις, αλλά νικιέται από το χρήμα, τότε τα πάντα θα μπορούσε να πωλήσει για χάρη του
ὅ τε γάρ γνούς καί μή σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καί εἰ μή ἐνεθυμήθη· ὅ τε ἔχων αμφότερα, τῇ δέ πόλει δύσνους, οὐκ ἄν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι· προσόντος δέ καί τοῦδε, χρήμασι δέ νικωμένου, τά ξύμπαντα τούτου ἐνός ἄν πωλοῖτο

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στιχ. 293-297

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, διάλογος-συζήτηση, ορθή κρίση, σκέψη, συμβουλές, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 4, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

αυτός είναι ο καλύτερος που τα πάντα ο ίδιος σκέφτεται και μελετάει και στο τέλος βγάζει τα καλύτερα· καλός, βέβαια, και όποιος ακούει αυτόν που μιλά καλά· αυτός, όμως, που μήτε ο ίδιος σκέφτεται και καταλαβαίνει μήτε ακούγοντας κάποιον άλλο συνετίζεται, αυτός πάλι είναι άχρηστος άνθρωπος
οὗτος, μέν πανάριστος, ὅς αὐτός πάντα νοήσῃ φρασσάμενος, τά κ᾿ ἔπειτα καί ἐς τέλος ᾖσιν ἀμείνω· ἐσθλός δ᾿ αὖ κἀκεῖνος, ὅς εὖ εἰπόντι πίθηται· ὅς δέ κε μητ᾿ αὐτός νοέῃ μητ᾿ ἄλλου ἀκούων ἐν θυμῷ βάλληται, ὅ δ᾿ αὖτ᾿ ἀχρήιος ἀνήρ

Ηρόδοτος, Ιστορία 7 (ΠΟΛΥΜΝΙΑ),παρ.16 (Αρτάβανος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, σοφία, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 22, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

το να ακούει κάποιος συμβουλές είναι χαρακτηριστικό σοφού ανθρώπου
φρονέειν τε εὖ καί τῷ λέγοντι χρηστά ἐθέλειν πείθεσθαι

Σοφοκλής, Φιλοκτήτης, στιχ.390-391 (Νεοπτόλεμος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γνώση, σοφία, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

κι όσοι από τους ανθρώπους δεν πειθαρχούν στα λόγια των δασκάλων τους γίνονται παραβάτες
οἱ δ’ ἀκοσμοῦντες βροτῶν διδασκάλων λόγοισι γίγνονται κακοί

Αισχύλος (απόσπασμα αβέβαιο)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γνώση, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

τίποτα δεν ξεχνώ από τις συμβουλές σου, αλλά η φύση μου μ᾿ αναγκάζει να έχω γνώμη
λέληθεν οὐδέν τῶνδέ μ᾿ ὧν σύ νουθετεῖς· γνώμην δ᾿ ἔχοντα μ᾿ ἡ φύσις βιάζεται

Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης, στιχ.275-277 (Προμηθέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, συμβουλές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 5, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Εύκολο είναι για κείνον που είναι έξω απ’ τα δεινά, να δίνει συμβουλές κι ορμήνειες σ’ αυτούς που πάσχουν
ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα ἔχει παραινεῖν νουθετεῖν τε τὸν κακῶς πράσσοντ᾽

Ευριπίδης, Ικέτιδες, στιχ.744-747 (Άδραστος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, μέτρο, συμβουλές με ετικέτες , στις Απρίλιος 15, 2013 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ανόητοι άνθρωποι, που τεντώνετε το τόξο πέρα από το μέτρο, που δίκαια παθαίνετε πολλά κακά, που από την πίεση των πραγμάτων δεν ακούτε τις συμβουλές των φίλων
ὦ καιροῦ πέρα τό τόξον ἐντείνοντες· ὦ κενοί βροτῶν, καί πρός δίκης γε πολλά πάσχοντες κακά, φίλοις μέν οὐ πείθεσθε, τοῖς δέ πράγμασιν


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων