ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'δίκαιο-δικαιοσύνη'

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 614-615 (Κρέων)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μόνο ο χρόνος φανερώνει τον δίκαιο άντρα· τον κακό καιμια μέρα φτάνει για να τον μάθεις
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος• κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 880 (Κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Στα δίκαια και ο μικρός νικά τον μεγάλο
Τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν.

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 779-787 (χορός)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, βία, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 22, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Καλύτερο είναι να μη νικά κανείς με άνομο τρόπο ή καταπατώντας το δίκαιο με το φθόνο. Ευχάριστο είναι αυτό πρόσκαιρα για τους ανθρώπους, στο πέρασμα των χρόνων, όμως, φέρνει ντροπή και πίκρα στα σπίτια. Τέτοια ζωή ποθώ και τέτοια επιθυμώ, να μην κυβερνά η βία το δίκαιο στο σπίτι μήτε και στην πόλη
κρεῖσσον δὲ νίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ἢ ξὺν φθόνῳ σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν. ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, ἐν δὲ χρόνῳ τελέθει ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγκειται δόμων. ταύταν ᾔνεσα ταύταν καὶ φέρομαι βιοτάν, μηδὲν δίκας ἔξω κράτος ἐν θαλάμοις καὶ πόλει δύνασθαι

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 426-432 (Φαίδρα-χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, κακία, καλοσύνη, σωφροσύνη-σύνεση, τιμιότητα, φήμη, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ΦΑΙ. Μόνο αυτό κρατάει, όπως λένε, στη ζωή, να έχεις δηλαδή δίκαιη και αγαθή σκέψη. Όταν έρθει η ώρα, ο χρόνος δείχνει τους κακούς ανθρώπους βάζοντας μπροστά τους έναν καθρέφτη , όπως συνηθίζουν να κάνουν τα νέα κορίτσια
ΧΟ. Αλίμονο· η σωφροσύνη είναι καλή παντού και χαρίζει στους ανθρώπους καλή φήμη
ΦΑΙ. μόνον δέ τοῦτό φασ᾿ ἁμιλλᾶσθαι βίῳ, γνώμην δικαίαν κἀγαθήν, ὅτῳ παρῇ. κακούς δέ θνητῶν ἐξέφην᾿ ὅταν τύχῃ, προθείς κάτοπτρον ὥστε παρθένῳ νέᾳ χρόνος·
ΧΟ. φεῦ φεῦ· τό σῶφρον ὡς ἁπανταχοῦ καλόν καί δόξαν ἐσθλήν ἐν βροτοῖς καρπίζεται

Ευριπίδης, Ηλέκτρα, στιχ. 1169 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός, μοίρα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Μοιράζει ο θεός το δίκιο, όταν έρθει η ώρα
νέμει τοι δίκαν θεός, ὅταν τύχῃ

Ευριπίδης, Ηλέκτρα, στιχ. 584-585 (Ορέστης)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν πρέπει άλλο να πιστεύεις στους θεούς, αν το άδικο νικήσει το δίκιο
χρή μηκέθ᾿ ἡγεῖσθαι θεούς, εἰ τἄδικ᾿ ἔσται τῆς δίκης ὑπέρτερα

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, στιχ. 1034-1035 (Κλυταιμνήστρα)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αν υπάρχουν θεοί και είσαι δίκαιος άνθρωπος, θα σε τιμήσουν· αν, όμως, δεν υπάρχουν, γιατί να ζούμε; [ματαιοπονούμε]
εἰ δ᾿ εἰσί θεοί, δίκαιος ὤν ἀνήρ ἐσθλῶν κυρήσεις· εἰ δέ μή, τί δεῖ πονεῖν;

Αισχύλος, Ικέτιδες, στιχ. 1057-1060 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 1, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Το μικρότερο κακό το θεωρώ καλύτερο κι ας είναι και διπλό, όπως και το δίκαιο ν’ ακολουθεί το δίκαιο
τὸ βέλτερον κακοῦ καὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, καὶ δίκᾳ δίκας ἕπεσθαι

Αισχύλος, Ικέτιδες, στιχ. 390-391 (χορός)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 26, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ο Δίας…μοιράζοντας σωστά το άδικο στους κακούς τα δίκαια στους νομοταγείς
Ζεὺς νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῖς, ὅσια δ’ ἐννόμοις.

Αισχύλος, Ικέτιδες, στιχ. 330 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 26, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλλά η Δίκη προστατεύει τους συμμάχους της
ἀλλ’ ἡ Δίκη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ.

Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ.76

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, πολιτικός άρχοντας, τιμωρία-ποινή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 18, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Τους πολιτικούς που δωροδοκούνται να τους τιμωρείτε και να τους μισείτε όπου κι αν βρίσκονται, για να γίνεται φανερό πως οι δίκαιοι κι αυτοί που ζουν με μέτρο έχουν πάρει σωστές αποφάσεις και για τους άλλους και για τους εαυτούς τους
τοὺς ἐπὶ τοῖς πράγμασι δωροδοκοῦντας κολάζειν καὶ μισεῖν πανταχοῦ, ἵν’ οἱ μέτριοι καὶ δικαίους αὑτοὺς παρέχοντες εὖ βεβουλεῦσθαι δοκῶσι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ ἑαυτοῖς

Σοφοκλής, Ηλέκτρα, στιχ. 1505-1507 (Ορέστης)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, νόμος, τιμωρία-ποινή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 6, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Με τέτοια τιμωρία θα έπρεπε να πάνε όλοι όσοι επιθυμούν να καταπατούν τους νόμους, δηλαδή με θάνατο· έτσι θα περιορίζονταν και οι κακούργοι
χρῆν δ᾿ εὐθύς εἶναι τήνδε τοῖς πάσιν δίκην , ὅστις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων θέλει, κτείνειν· τό γάρ πανοῦργον οὐκ ἄν ἦν πολύ

Σοφοκλής, Ηλέκτρα, στιχ. 1042 (Χρυσόθεμις)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 6, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλλά πολλές φορές και το δίκιο κάνει ζημιά
Ἀλλ᾿ ἔστιν ἔνθα χἠ δίκη βλάβην φέρει

Ευριπίδης, Εκάβη, στιχ. 886-888 (Αγαμέμνονας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, κακία, καλοσύνη με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 13, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί για όλους, και για τον καθένα χωριστά και για την πόλη είναι κοινό αυτό, ο κακός δηλαδή κακό να παθαίνει, ενώ ο δίκαιος να ευτυχεί
πᾶσι γάρ κοινόν τόδε, ἰδίᾳ θ᾿ ἑκάστῳ καί πόλει, τόν μέν κακόν κακόν τι πάσχειν, τόν δέ χρηστόν εὐτυχεῖν

Αισχύλος, Ευμενίδες, στιχ. 696-699 (Αθηνά)

αναρχία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, τυραννία, φόβος με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 3, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Συμβουλεύω τους πολίτες να μη σέβονται ούτε την αναρχία ούτε το δεσποτισμό, και να μην διώξουν ολότελα από την πόλη το φόβο. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους είναι δίκαιος χωρίς να τον φοβίζει κάτι;
τό μήτ᾿ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν, καί μή τό δεινόν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. τις γάρ δεδοικώς μηδέν ἔνδικος βροτῶν;


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων