ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'αδικία-ανομία-παρανομία'

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 614-615 (Κρέων)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μόνο ο χρόνος φανερώνει τον δίκαιο άντρα· τον κακό καιμια μέρα φτάνει για να τον μάθεις
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος• κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1026-1027 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, πονηριά με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτά που αποκτούνται με δόλο και όχι με τι δίκιο δεν είναι βέβαια
τὰ γὰρ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ’ οὐχὶ σῴζεται

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 937-942 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, κακία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ποιο τέλος θα έχει η τόλμη και το θράσος; Γιατί αν μεγαλώνουν οι γενιές μ’ αυτά, ο τελευταίος ξεπερνώντας σε πανουργία τον προηγούμενο, τότε οι θεοί πρέπει σ’ αυτή τη γη να προσθέσουν μια νέα που να χωρέσει τους άδικους και από τη φύση τους κακούς
τί τέρμα τόλμης καὶ θράσους γενήσεται; εἰ γὰρ κατ’ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, ὁ δ’ ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερβολὴν πανοῦργος ἔσται, θεοῖσι προσβαλεῖν χθονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 375-383 (Φαίδρα)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πολλές φορές στις μεγάλες νύχτες σκέφτηκα πώς έχουν χαλάσει οι άνθρωποι τη ζωή τους. Και νομίζω πως δεν είναι στη φύση τους να δυστυχούν, αφού έχουν μυαλό οι περισσότεροι· αλλά έτσι πρέπει να σκεφτούμε γι’ αυτό· γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά το σωστό, αλλά δεν το κάνουμε, άλλοι γιατί βαριούνται και άλλοι γιατί προτιμούν κάτι άλλο που τους αρέσει αντί για το καλό. Υπάρχουν πολλές ηδονές μες στη ζωή μας
ἤδη ποτ’ ἄλλως νυκτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ θνητῶν ἐφρόντισ’ ᾗ διέφθαρται βίος. καί μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης φύσιν πράσσειν κάκιον• ἔστι γὰρ τό γ’ εὖ φρονεῖν πολλοῖσιν• ἀλλὰ τῇδ’ ἀθρητέον τόδε• τὰ χρήστ’ ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν, οὐκ ἐκπονοῦμεν δ’, οἳ μὲν ἀργίας ὕπο, οἳ δ’ ἡδονὴν προθέντες ἀντὶ τοῦ καλοῦ ἄλλην τιν’. εἰσὶ δ’ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 779-787 (χορός)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, βία, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 22, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Καλύτερο είναι να μη νικά κανείς με άνομο τρόπο ή καταπατώντας το δίκαιο με το φθόνο. Ευχάριστο είναι αυτό πρόσκαιρα για τους ανθρώπους, στο πέρασμα των χρόνων, όμως, φέρνει ντροπή και πίκρα στα σπίτια. Τέτοια ζωή ποθώ και τέτοια επιθυμώ, να μην κυβερνά η βία το δίκαιο στο σπίτι μήτε και στην πόλη
κρεῖσσον δὲ νίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ἢ ξὺν φθόνῳ σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν. ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, ἐν δὲ χρόνῳ τελέθει ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγκειται δόμων. ταύταν ᾔνεσα ταύταν καὶ φέρομαι βιοτάν, μηδὲν δίκας ἔξω κράτος ἐν θαλάμοις καὶ πόλει δύνασθαι

Ευριπίδης, Εκάβη, στιχ. 280-281 (Εκάβη)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής με ετικέτες , στις Ιανουάριος 22, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν πρέπει να εξουσιάζουν οι δυνατοί πέρα από το δίκαιο, ούτε να θεωρούν, όταν είναι ευτυχισμένοι, πως αυτό θα κρατήσει για πάντα
οὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ἃ μὴ χρεών, οὐδ’ εὐτυχοῦντας εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεί

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, στιχ. 1026 (Ορέστης)

αδικία-ανομία-παρανομία, αλήθεια, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Η νύχτα είναι για τους κλέφτες, ενώ η αλήθεια θέλει φως
κλεπτῶν γάρ ἡ νύξ, τῆς δ᾿ ἀλήθείας τό φῶς

Ευριπίδης, Ηρακλής Μαινόμενος, στιχ. 774-777 (χορός)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής, ευτυχία, πλούτος και ευτυχία, χρήμα, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 8, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ο χρυσός και η ευτυχία παρασύρουν το μυαλό των ανθρώπων οδηγώντας τους στη βία της αδικίας. Κανείς δεν μπορεί να δει πως ο χρόνος κύκλους κάνει
ὁ χρυσός ἅ τ᾿ εὐτυχία φρενῶν βροτούς ἐξάγεται, δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων. Χρόνου γάρ οὔτις τό πάλιν εἰσορᾶν ἔτλα

Ευριπίδης, Ηλέκτρα, στιχ. 584-585 (Ορέστης)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν πρέπει άλλο να πιστεύεις στους θεούς, αν το άδικο νικήσει το δίκιο
χρή μηκέθ᾿ ἡγεῖσθαι θεούς, εἰ τἄδικ᾿ ἔσται τῆς δίκης ὑπέρτερα

Αισχύλος, Ικέτιδες, στιχ. 390-391 (χορός)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, θεός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 26, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ο Δίας…μοιράζοντας σωστά το άδικο στους κακούς τα δίκαια στους νομοταγείς
Ζεὺς νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῖς, ὅσια δ’ ἐννόμοις.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 723-728 (Χορός-Δηιάνειρα)

αδικία-ανομία-παρανομία, αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ελπίδα, οργή-θυμός, σφάλματα-παθήματα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ΧΟ. Πρέπει να φοβάται κανείς τις κακές πράξεις,
αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν δεν πρέπει να χάνει κάθε ελπίδα
ΔΗ. Δεν είναι δυνατόν, όταν κάποιος δεν παίρνει συνετές αποφάσεις,
να δώσει θάρρος η ελπίδα
ΧΟ. Αλλά γι’ αυτούς που σφάλλουν ακούσια
αρμόζει ήρεμος θυμός, το ίδιο πρέπει και σε σένα
ΧΟ. Ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν’ ἀναγκαίως ἔχει,
τὴν δ’ ἐλπίδ’ οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος.
ΔΗ. Οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν
οὐδ’ ἐλπὶς ἥτις καὶ θράσος τι προξενεῖ.
ΧΟ. ᾿Αλλ’ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ‘ξ ἑκουσίας
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 582-583 (Δηιάνειρα)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, κακία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πράξεις κακές ούτε τις ξέρω ούτε θέλω να τις μάθω, κι αυτές που τολμούν τέτοιες πράξεις τις μισώ
Κακὰς δὲ τόλμας μήτ’ ἐπισταίμην ἐγὼ μήτ’ ἐκμάθοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ.

Σοφοκλής, Ηλέκτρα, στιχ. 1505-1507 (Ορέστης)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, νόμος, τιμωρία-ποινή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 6, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Με τέτοια τιμωρία θα έπρεπε να πάνε όλοι όσοι επιθυμούν να καταπατούν τους νόμους, δηλαδή με θάνατο· έτσι θα περιορίζονταν και οι κακούργοι
χρῆν δ᾿ εὐθύς εἶναι τήνδε τοῖς πάσιν δίκην , ὅστις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων θέλει, κτείνειν· τό γάρ πανοῦργον οὐκ ἄν ἦν πολύ

Μένανδρος, Δύσκολος, στιχ. 271-279 (Γοργίας)

αδικία-ανομία-παρανομία, απληστία-πλεονεξία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής με ετικέτες , στις Ιανουάριος 3, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Νομίζω πως στη ζωή όλων των ανθρώπων, ευτυχισμένων και δυστυχισμένων, υπάρχει ένα τέλος και κάποια μεταβολή· και για τον ευτυχισμένο μέχρι αυτό το σημείο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όσο χρόνο μπορεί να αντέχει την καλή του τύχη, χωρίς να κάνει αδικίες· αν, όμως, παρασυρθεί από την πλεονεξία για πλούτο και γίνει άδικος, τότε οδηγείται στη δυστυχία
εἶναι νομίζω πᾶσιν ἀνθρώποις ἐγώ τοῖς τ᾿ εὐτυχοῦσιν τοῖς τε πράττουσιν κακῶς πέρας τι τούτου καί μεταλλαγήν τινά, καί τῷ μέν εὐτυχοῦντι μέχρι τούτου μένειν τά πράγματ᾿ εὐθενοῦντ᾿ ἀεί τά τοῦ βίου ὅσον ἄν χρόνον φέρειν δύνηται τήν τύχην μηδέν ποιήσας ἄδικον· εἰς δέ τοῦθ᾿ ὅταν ἔλθηι προαχθείς τοῖς ἀγαθοῖς, ἐνταῦθά που τήν μεταβολήν τήν εἰς τό χεῖρον λαμβάνει.

Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄, παρ. 45 (Κλέων προς Αθηναίους)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, νόμος, τιμωρία-ποινή με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 13, 2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Από τη φύση τους όλοι και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή κάνουν λάθη, και δεν υπάρχει νόμος που να τους εμποδίζει απ᾿ αυτό, αφού οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει ως τώρα όλες τις ποινές, αυξάνοντας συνεχώς το μέγεθός τους, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να βλαφτούν όσο το δυνατόν λιγότερο από τους εγκληματίες. Και είναι πιθανό παλιότερα οι ποινές να ήταν ελαφρύτερες για τα πιο βαριά αδικήματα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, επειδή οι παρανομίες συνεχίζονταν, να έφτασαν οι περισσότερες – ποινές – να είναι ο θάνατος· αλλά και πάλι τα εγκλήματα συνεχίζονται. Ή, λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο φόβητρο από το θάνατο ή θα πρέπει να αποδεχτούμε πως τίποτα δε μπορεί να σταματήσει το έγκλημα
πεφύκασί τε ἅπαντες καί ἰδίᾳ καί δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καί οὐκ ἐστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου, ἐπεί διεξεληλύθασί γε διά πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνθρωποι προστιθέντες, εἴ πως ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπό τῶν κακούργων. καί εἰκός τό πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσθαι αὐτάς, παραβαινομένων δέ τῷ χρόνῳ ἐς τόν θάνατον αἱ πολλαί ἀνήκουσιν· καί τοῦτο ὅμως παραβαίνεται. ἤ τοίνυν δεινότερόν τι τοῦτο δέος εὑρετέον ἐστίν ἤ τόδε γε οὐδέν ἐπίσχει


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων