ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Άρθρα της κατηγορίας: 'ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ'

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 617 (χορός)

αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, βιασύνη, ορθή κρίση, σκέψη, σοφία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτοί που σκέφτονται βιαστικά σφάλλουν
φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 380-382 (Οιδίποδας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, μοναρχία, πλούτος και ευτυχία, φθόνος, χρήμα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πλούτε και βασιλεία, τέχνη των τεχνών, πόσος φθόνος για σας δημιουργείται μέσα στην πολυπόθητη ζωή του ανθρώπου
῏Ω πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα, τῷ πολυζήλῳ βίῳ ὅσος παρ’ ὑμῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ.49-51 (Ιερέας)

αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηγέτης, πολιτικός άρχοντας με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δε θα θυμάται κανείς την καλή σου βασιλεία, αν ορθοποδήσουμε αργότερα και τσακιστούμε τώρα, γι’ αυτό και με ασφάλεια στήριξε και ανόρθωσε τη χώρα
ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα στάντες τ’ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, ἀλλ’ ἀσφαλείᾳ τήνδ’ ἀνόρθωσον πόλιν

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 87-88 (κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί πιστεύω πως και από τις θλίψεις, αν τύχει στο τέλος και ξεφύγεις, όλα είναι καλά (τέλος καλό, όλα καλά)
λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ’, εἰ τύχοι κατ’ ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ’ ἂν εὐτυχεῖν

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 614-615 (Κρέων)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μόνο ο χρόνος φανερώνει τον δίκαιο άντρα· τον κακό καιμια μέρα φτάνει για να τον μάθεις
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος• κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 1528-1530 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευτυχία, ζωή, θάνατος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να μακαρίζουμε πριν δούμε την τελευταία του μέρα, πριν περάσει το τέλος της ζωής του χωρίς πόνο
θνητὸν ὄντ’ ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν’ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 1390 (Οιδίποδας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, σκέψη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Είναι ωραίο όταν έχεις τη σκέψη σου μακριά από τις δυστυχίες
τὸ γὰρ τὴν φροντίδ’ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1197-1198 (Αντιγόνη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, οργή-θυμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Του κακού θυμού πόσο κακό είναι το τέλος!
κακοῦ θυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ προσγίγνεται

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 658-660 (Θησέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, οργή-θυμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Και οι πολλές απειλές πάνω στον πολύ θυμό μάταια ξεστομίζονται, αφού όταν ο νους επανέρχεται, αποδεικνύονται φρούδες οι απειλές
Πολλαὶ δ’ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη θυμῷ κατηπείλησαν, ἀλλ’ ὁ νοῦς ὅταν αὑτοῦ γένηται, φροῦδα τἀπειλήματα

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1026-1027 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, πονηριά με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτά που αποκτούνται με δόλο και όχι με τι δίκιο δεν είναι βέβαια
τὰ γὰρ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ’ οὐχὶ σῴζεται

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 880 (Κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Στα δίκαια και ο μικρός νικά τον μεγάλο
Τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν.

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1211-1220 (χορός)

απληστία-πλεονεξία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, μέτρο, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όποιος στη ζωή του επιδιώκει πράγματα πάνω από το μέτρο και αφήνει τη μετριοπαθή ζωή, θα φανεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μου γνώμη, ότι τον διακατέχει η ανοησία. Κι αυτό γιατί ο μακρύς χρόνος τα πολλά τα οδηγεί κοντά στη λύπη, ενώ τα ευχάριστα δε θα τα δει πουθενά όποιος επιζητεί τα παραπάνω του δέοντος·
῞Οστις τοῦ πλέονος μέρους χρῄζει τοῦ μετρίου παρεὶς ζώειν, σκαιοσύναν φυλάσσων ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται.᾿Επεὶ πολλὰ μὲν αἱ μακραὶ ἁμέραι κατέθεντο δὴ λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρποντα δ’ οὐκ ἂν ἴδοις ὅπου, ὅταν τις ἐς πλέον πέσῃ τοῦ δέοντος• ὁ δ’ ἐπίκουρος ἰσοτέλεστος, ῎Αϊδος ὅτε Μοῖρ’ ἀνυμέναιος ἄλυρος ἄχορος ἀναπέφηνε, θάνατος ἐς τελευτάν.

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 937-942 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, κακία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ποιο τέλος θα έχει η τόλμη και το θράσος; Γιατί αν μεγαλώνουν οι γενιές μ’ αυτά, ο τελευταίος ξεπερνώντας σε πανουργία τον προηγούμενο, τότε οι θεοί πρέπει σ’ αυτή τη γη να προσθέσουν μια νέα που να χωρέσει τους άδικους και από τη φύση τους κακούς
τί τέρμα τόλμης καὶ θράσους γενήσεται; εἰ γὰρ κατ’ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, ὁ δ’ ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερβολὴν πανοῦργος ἔσται, θεοῖσι προσβαλεῖν χθονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 925-931 (Θησέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ορθή κρίση, φιλία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλίμονο, έπρεπε να υπάρχει στους ανθρώπους ξεκάθαρο σημάδι και ορθή κρίση, για να ξεχωρίζουν ποιος είναι αληθινός φίλος και ποιος όχι, να έχουν, επίσης, και δύο φωνές όλοι οι άνθρωποι, τη μια τίμια και την άλλη ό,τι να ‘ναι, ώστε να φανερώνει η τίμια τα άδικα της ψεύτικης, και να μην εξαπατόμαστε
φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεκμήριον σαφές τι κεῖσθαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, ὅστις τ’ ἀληθής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος, δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ’ ὅπως ἐτύγχανεν, ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδικ’ ἐξηλέγχετο πρὸς τῆς δικαίας, κοὐκ ἂν ἠπατώμεθα

Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στιχ. 616-633 και 638-644 (Ιππόλυτος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γυναίκα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δία, γιατί έκανες ένα τέτοιο μεγάλο κακό στους ανθρώπους, να ζουν γυναίκες σ’ αυτόν τον γεμάτο φως κόσμο; Αν ήθελες να σπείρεις το γένος των ανθρώπων, δεν έπρεπε να το κάνεις να προέρχεται από γυναίκες, αλλά οι άνθρωποι να φέρνουν στους ναούς σου χρυσό, σίδερο ή χαλκό, ο καθένας ν’ αγοράζει το σπέρμα των παιδιών του ανάλογα με το τίμημα που πληρώνει, και στα σπίτια να ζουν χωρίς θηλυκή φροντίδα. [ τώρα στα σπίτια μας αφού βάζουμε το κακό, τον πλούτο ξοδεύουμε γι’ αυτόν] πράγμα που φανερώνει πως η γυναίκα είναι μεγάλο κακό· γι’ αυτό και ο γονιός που την έσπειρε και την ανάθρεψε δίνει προίκα, για ν’ απαλλαγεί απ’ αυτήν. Κι αυτός που μπάζει στο σπιτικό του την καταστροφική φύτρα και χαίρεται μάλιστα να στολίζει ένα ξόανο με λαμπρά πέπλα, ο δύστυχος έχει ξοδέψει μάταια το βιος του…
…Καλύτερα στο σπιτικό του να έχει κάποιος μια άχρηστη και ανόητη γυναίκα κι ας μην έχει τίποτα άλλο. Μισώ την έξυπνη γυναίκα· μακάρι στο σπίτι μου να μη βρεθεί καμιά πιο έξυπνη απ’ όσο πρέπει. Γιατί η Αφροδίτη στις έξυπνες φυτεύει την κακία· την άμυαλη γυναίκα δεν την αφήνει το λίγο της μυαλό αισχρές πράξεις να κάνει
ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατῴκισας; εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος, οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε, ἀλλ’ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς ἢ χρυσὸν ἢ σίδηρον ἢ χαλκοῦ βάρος παίδων πρίασθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώμασιν ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ. [νῦν δ’ ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι κακὸν μέλλοντες ὄλβον δωμάτων ἐκπίνομεν.] τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα• προσθεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε καὶ θρέψας πατὴρ φερνὰς ἀπῴκισ’, ὡς ἀπαλλαχθῇ κακοῦ. ὁ δ’ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους φυτὸν γέγηθε κόσμον προστιθεὶς ἀγάλματι καλὸν κακίστῳ καὶ πέπλοισιν ἐκπονεῖ δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών…
…ῥᾷστον δ’ ὅτῳ τὸ μηδέν, ἀλλ’ ἀνωφελὴς εὐηθίᾳ κατ’ οἶκον ἵδρυται γυνή. σοφὴν δὲ μισῶ• μὴ γὰρ ἔν γ’ ἐμοῖς δόμοις εἴη φρονοῦσα πλείον’ ἢ γυναῖκα χρή. τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις ἐν ταῖς σοφαῖσιν• ἡ δ’ ἀμήχανος γυνὴ γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέθη


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων