Δος μοι τούτον τον ξένον

Δος μοι τούτον τον ξένον
ον εβραίοι μισούντες
θανατούσιν ως ξένον

Δος μοι τούτον τον ξένον
ον ξενίζομαι βλέπειν
του θανάτου το ξένον

Δος μοι τούτον τον ξένον…

Δος μοι τούτον τον ξένον
όστις οίδε ξενίζειν
τους πτωχούς τε και ξένους

Δος μοι τούτον τον ξένον
ον εβραίοι τω φθόνω
απεξένωσαν κόσμω

Δος μοι τούτον τον ξένον…Αφήστε μια απάντηση