10. Προσκυνουμέν σου τά Πάθη, Χριστέ…

Α’ Λυκείου
Εικόνα
Η παραβολή των δέκα παρθένων. Εικονογραφία Φ. Κόντογλου (1949).
β) Το βαθύτερο νόημα της Σταύρωσης του Κυρίου

Στα κείμενα του μαθήματος μας, βρίσκουμε το νόημα των σωτήριων αυτών ημερών.
 Ο Κύριος -μας λένε- θυσιάστηκε για χάρη μας.
 Έδωσε τον εαυτό τουΕικόνα θυσιάστηκε δηλαδή για να απαλλαγούμε από τη φοβερή εξουσία του θανάτου. 
Συγχώρησε τον άνθρωπο για την αμαρτία του, αλλά και τον δόξασε. 
Τον συμφιλίωσε με το Θεό, έκαμε τη γη ουρανό, πάτησε (=σύντριψε) με το θάνατο του το θάνατο και το διάβολο, θεμελίωσε την Εκκλησία και μας χάρισε τη ζωή. 
Ο θάνατος του είναι δοξασμένος, γιατί μας δώρισε την αθανασία και τη δόξα, με την εκ νεκρών Ανάσταση.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3329/
Η παρουσίαση του μαθήματος, εμπλουτισμένη  με θέματα της «Τράπεζας θεμάτων».

Κεφ.10:Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ 
(http://www.venetokleio.gr/school/index.php?module=browse&action=teacher&teacherID=131)

Οι λύσεις της τράπεζας θεμάτων

Και το ψηφιακό σχολείοΑφήστε μια απάντηση