8. Χριστούγεννα, η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού

Α’ Λυκείου

Ο σκοπός της ενανθρώπησης
Το σκοπό της ενανθρώπησης του Κυρίου αναγγέλλει ο άγγελος στον Ιωσήφ, τον προστάτη της Παναγίας, λέγοντας: «Θα γεννήσει (η Μαρία) γιό, και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ. 1, 21). 
Η σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός είναι διπλή: επανόρθωση και ανύψωση. Επανόρθωσε το σφάλμα του Αδάμ, το κακό που αυτό έκαμε και μας άνοιξε ξανά τον Παράδεισο. Η υμνολογία των Χριστουγέννων θα το πει εύστοχα και περιληπτικά: «Χριστός γεννᾶται τήν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα». Δηλαδή: Ο Χριστός γεννιέται για να αναστήσει, να αναστηλώσει, τη θεϊκή εικόνα του ανθρώπου, για να νικήσει τη φθορά και το θάνατο και να χαρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία και την αιωνιότητα.
Η ενανθρώπηση του Χριστού υπήρξε γεγονός ύψιστης ταπείνωσης. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, επειδή θέλησε με το όμοιο να θεραπεύσει το όμοιο.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3343/
Η παρουσίαση του μαθήματος, εμπλουτισμένη  με θέματα της «Τράπεζας θεμάτων».

Και το ψηφιακό σχολείοΑφήστε μια απάντηση