Κλασική Μουσική vs «Κανονική» Μουσική

Η μουσική αποτελεί, ίσως, ένα από τα πολυτιμότερα πνευματικά αγαθά του ανθρώπινου πολιτισμού. Εξ αρχαιοτάτων ετών, ο άνθρωπος, μέσω της μουσικής, εξέφραζε και εξωτερίκευε όλο τον εσωτερικό του κόσμο, τις σκέψεις, τα συναισθήματά του. Από την άλλη, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τη μουσική ως μέσο διασκέδασης και ακουστικής τέρψης . Καθ’όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας…Συνέχεια ανάγνωσης Κλασική Μουσική vs «Κανονική» Μουσική