Το παραμύθι διακατέχει σημαντική θέση στην ζωή των παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά  μπορούν να μάθουν μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα νέες πληροφορίες για διάφορα θέματα. Το παραμύθι είναι ένα κειμενικό είδος τόσο αγαπητό και ελκυστικό στα παιδιά και πέρα από τις πληροφορίες που μπορούν να πάρουν από αυτό περνούν την ώρα τους με ένα ευχάριστο αλλά συνάμα δημιουργικό τρόπο.  Επομένως, το παραμύθι χωρίς να αποτελεί μάθημα  έχει πολλά πλεονεκτήματα και είναι  ένα αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό

Αφήστε μια απάντηση