Αναζήτηση

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι αναζήτησης. Στα προγράμματα που παρατίθενται, η αναζήτηση ενός αριθμού γίνεται σε μία λίστα δέκα αριθμών που εισάγονται από τον χρήστη.

1) Linear search (Γραμμική αναζήτηση)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/282524441/


2) Binary search (Δυαδική αναζήτηση)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/282527168/