Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Οδηγίες

Προσπαθήστε να σπάσετε 5 αμφορείς σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Βοηθήστε τον ήρωά μας να στεφθεί Ολυμπιονίκης!

(Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου – Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά – 2019)