Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Οδηγίες

Το ζητούμενο είναι να μετακινηθεί ολόκληρη η στοίβα από την αριστερή ράβδο στην τελευταία δεξιά, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

  • κάθε φορά μπορείς να μετακινήσεις μόνο έναν δίσκο
  • σε κάθε κίνηση επιτρέπεται να πάρεις μόνο τον πάνω πάνω δίσκο από μια ράβδο και να τον τοποθετήσεις στην υψηλότερη θέση στη ράβδο που θα επιλέξεις
  • κανένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από έναν άλλον μικρότερου μεγέθους