Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Οδηγίες

Προσπαθήστε να προσδιορίσετε γεωγραφικά τους 6 από τους 12 άθλους του Ηρακλή. Σύρετε με το ποντίκι έναν – έναν τους άθλους και ταιριάξτε τους με τις σωστές τοποθεσίες.

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Οδηγίες

Το συγκεκριμένο παιχνίδι της κρεμάλας παίζεται ανάμεσα σε δύο παίχτες. Ο ένας από τους δύο δίνει μια λέξη που να περιέχει μόνο ελληνικά γράμματα, χωρίς κενά, αριθμούς ή άλλα σύμβολα. Επίσης, η λέξη δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 10 γράμματα.