Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Οδηγίες

Ο χρήστης επιλέγει μία από τις προτεινόμενες τρεις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, πληκτρολογώντας έναν αριθμό από το 1 έως το 3.

(Δημοτική Βιβλιοθήκη Πύργου – Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά – 2018)