Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να κατευθύνετε την πορεία της μπάλας. Με τα πλήκτρα w και s, μπορείτε να αυξομειώνετε την ταχύτητα της μπάλας. Πατώντας το space, η γάτα εκτελεί το πέναλτι. Υπάρχουν 3 προσπάθειες εκτέλεσης.