Οι κινητές συσκευές στο σχολείο

Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά  στις καινοτομίες της  τεχνολογίας που υποστηρίζουν  την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια ,την ανακάλυψη της γνώσης και τη διάχυσή της.  Η χρήση των κινητών  συσκευών στο μάθημα ( tablets, τηλέφωνα) είναι το μέλλον της εκπαίδευσης.

Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλά θετικά. Δε χρειάζεται μετακίνηση σε εργαστήριο , άρα κερδίζεται χρόνος και χώρος. Ο κάθε μαθητής έχει μπροστά του το υλικό με το οποίο αλληλεπιδρά. Μπορεί να αποθηκεύσει  την εργασία του στην κινητή συσκευή ή να την διαμοιραστεί  ασύρματα με τους συμμαθητές αλλά και με τον καθηγητή. Προσφέρεται ιδανικά και για ασύγχρονη εκπαίδευση.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο εγχείρημα τη στιγμή που τα σχολεία δε διαθέτουν καν εξοπλισμένα εργαστήρια PC. Υπάρχει κίνδυνος οι μαθητές να χρησιμοποιούν τη συσκευή  για να παίξουν, ή ακόμη και να βιντεοσκοπήσουν το μάθημα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, βίντεο κ.α. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει καλό  έλεγχο όλης της τάξης ή στην καλύτερη περίπτωση να υποστηρίζεται από έναν άλλο εκπαιδευτικό. Επίσης απαιτούνται και οι κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Πέρα από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που απαγορεύει τη χρήση κινητών συσκευών στο ελληνικό σχολείο υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες με κυριότερη την αλλαγή της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών που στην πλειοψηφία τους δυσκολεύονται  να δοκιμάσουν  νέες μεθόδους  επιμένοντας στην ασφάλεια του ήδη γνωστού.

Οι μαθητές  όντας ήδη εξοικειωμένοι στον ψηφιακό λόγο  αναμένεται να αντιδράσουν θετικά  σε μια τέτοια καινοτομία. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να  χρησιμοποιήσουν  τις κινητές συσκευές με διαφορετικό τρόπο από αυτό που συνήθως κάνουν. Τέλος  θα είναι ένα κίνητρο για την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους.

Αφήστε μια απάντηση