Δημιουργώ με τον επεξεργαστή κειμένου ένα λεξικό όρων

Δημιουργήστε με  τον επεξεργαστή κειμένου ένα λεξικό όρων για υπολογιστές .

Αφήστε μια απάντηση