Δημιουργώ και μορφοποιώ έγγραφα με τον επεξεργαστή κειμένου

Δημιουργήστε  με τον επεξεργαστή κειμένου μια φανταστική ιστορία . Το θέμα που θα έχει η ιστορία σας θα το αποφασίσετε εσείς. Φροντίστε να είναι σωστά γραμμένο και εντυπωσιακό . Προσθέστε και έτοιμες εικόνες .

Αφήστε μια απάντηση