Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια

Link προβολής σχετικού βίντεο:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-MuJbQH3Wj4fK1CP3_lCeQ3qJTtcibMm

 

Μακέτα σχεδίασης:

 

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point:

Δείτε το στο slideshare.net