Η επιστροφή μας στα σχολεία θέλει προσοχή.

Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε, προσεκτικά βλέπουμε ( εδώ ) και (εδώ).