ΦΥΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Πηγές ενέργειας
2. Σχεδόν όλη η ενέργεια προέρχεται από τον Ήλιο
3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολυτιμο στερεό
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
12. Oικονομία ενέργειας
13. Το παιχνίδι της ενέργειας

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή
1. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
2. Μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα
3. Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

ΕΜΒΙΑ – ΑΒΙΑ

Εισαγωγή
1. Χαρακτηριστικά της ζωής
2. Το κύτταρο

ΦΥΤΑ

Εισαγωγή
1. Φωτοσύνθεση
2. Αναπνοή – Διαπνοή

ΖΩΑ

Εισαγωγή
1. Ασπόνδυλα
2. Σπονδυλωτά
3. Θηλαστικά
4. Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή
1. Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
2. Οικοσυστήματα και άνθρωπος

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η αναπνοή
2. Αναπνοή και υγεία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η καρδιά
2. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
3. Το αίμα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή
1. Ο μαγνήτης
2. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό
3. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό

 

ΦΩΣ

Εισαγωγή
1. Διάθλαση
2. Χρώματα
3. Μάτι

 

ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ

Εισαγωγή
1. Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων και των αλάτων
2. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή

 

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Εισαγωγή
1. Μικρόβια
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η αρχή της ζωής
2. Η ανάπτυξη του εμβρύου