εικόνα

Περιεχόμενα

A΄ Ενότητα: H Γη ως ουράνιο σώμα

Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα

Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Το ηλιακό μας σύστημα

B΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Ωκεανοί και θάλασσες

Η ατμόσφαιρα

Οι κλιματικές ζώνες της Γης Ζώνες βλάστησης

Το ανάγλυφο της Γης

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

Γ ΄ Ενότητα: Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Γλώσσες και θρησκείες

Η ζωή στην έρημο

Η ζωή στις πολικές περιοχές

Η ζωή στα τροπικά δάση

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Δ΄ Ενότητα: Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

Η θέση της Ευρώπης

Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Τα κράτη της Ασίας

Οι κάτοικοι της Ασίας

ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας