ΠΡΆΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΏΝ ΑΡΙΘΜΏΝ

γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά

 

Ενότητα 2  

  Συγκρίνω τους αριθμούς

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ενότητα 3

 

Δημιουργώ μια σειρά από ισοδύναμα κλάσματα 2

Δημιουργώ μια σειρά από ισοδύναμα κλάσματα 1