Παίζω-με-τα-μαγικά-τετράγωνα

Παίζω-με-τα-μαγικά-τετράγωνα-οι λυσεις

πολλαπλασιασμοί