ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013-15

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2013 – 2014 & 2014 – 2015

ΤΑΞΕΙΣ: Γ΄ &  Δ΄

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ