ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ΄

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα με δικές σας φράσεις
Δ  ___________________________________________________________
Η ___________________________________________________________
Μ ___________________________________________________________
Ο ___________________________________________________________
Τ ___________________________________________________________
Ι ____________________________________________________________
Κ ___________________________________________________________
Ο ___________________________________________________________
Σ ___________________________________________________________
Χ ___________________________________________________________
Ο ___________________________________________________________
Λ ___________________________________________________________
Ε____________________________________________________________
Ι ____________________________________________________________
Ο ____________________________________________________________

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οριζόντια οι πράξεις

1.230 + 50 = ______________
4.340 + 80 = ______________
7.570 + 60 = ______________
8.990 + 40 = ______________
2.350 – 30 = ______________
3.430 – 50 = ______________
5.640 – 60 = ______________
9.710 – 40 = ______________
Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός 23 Χ 78
Να γίνει κάθετα η διαίρεση 46 : 2

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αναλύουμε τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα

13.526=1 . 10.000 + 3 . 1.000 + 5 . 100 + 2 . 10 + 6 . 1
15.059= __________________________________
17.106= __________________________________
18.520= __________________________________
19.874= __________________________________
20.000= __________________________________
Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός 23 Χ 89
Να γίνει κάθετα η διαίρεση 48 : 2

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οριζόντια οι πράξεις

1.300 + 800 = ____________
3.900 + 700 = ____________
4.800 + 1.700 = ___________
5.300 + 1.900 = ___________
1.200 – 400 = _____________
2.600 – 900 = _____________
5.200 – 150 = _____________
5.700 – 1.200 = ____________
Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός 34 Χ 12
Να γίνει κάθετα η διαίρεση 62 : 2

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Σημειώστε Υ για το υποκείμενο και Α για το αντικείμενο για τη λέξη που είναι πριν από κάθε πρόταση
Ανδρέας    / Ο Ανδρέας κοιτάζει το βιβλίο.                                     /     /
Αθηνά        / Ο Ανδρέας φώναξε την Αθηνά.                                  /     /
Βροχή        / Τα παιδιά έβλεπαν με χαρά τη βροχή.                     /     /
Βροχή        / Η βροχή έπεφτε με δύναμη.                                      /     /
Σοφοκλής / Τις πιο όμορφες ζωγραφιές έκανε ο Σοφοκλής.   /     /
Σωκράτης/ Όλοι ρωτούσαν τον Σωκράτη για τη μπάλα του. /     /
Σκύλος     / Ο Βρασίδας έχασε τον σκύλο του.                          /     /
Σκύλος    / Όλο το κρέας το έφαγε ο σκύλος.                           /     /

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οριζόντια οι πράξεις

1.500 + 900 = ____________
2.800 + 500 = ____________
3.700 + 600 = ____________
4.600 + 800 = ____________
1.400 – 700 =  ____________
2.500 – 800 = ____________
3.100 – 400 = ____________
5.050 – 300 = ____________
Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός 45 Χ 12
Να γίνει κάθετα η διαίρεση 64 : 2

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ρήματα στον Παρατατικό και μετά άλλη μια φορά στον Μέλλοντα Εξακολουθητικό

Ο πατέρας φόρεσε βιαστικά το πουκάμισό του.
Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά.
Η Ισμήνη και ο Νίκος ποτίζουν τις γλάστρες.
Τις τριανταφυλλιές μας τις ποτίζει η γιαγιά κάθε πρωί.
Ο ηλεκτρολόγος έφτιαξε τη βλάβη της παγωτομηχανής.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12.857            17.243
+5.386         – 8.475
———–          ———-

Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός   56 Χ 12
Να γίνει κάθετα η διαίρεση   68 : 2

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ο

1) Ακούω και γράφω
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να συμπληρώσεις το άρθρο στις προτάσεις
……. άνθρωποι τρέχουν.                            ……. πηγή στέρεψε.
……. βρύση στάζει.                                     …….. πατέρας ήρθε.
……. κηπουρός φυτεύει.                            …….. καντήλια σβήνουν.
……. βροχές άρχισαν.                                 Απαγορεύεται …… είσοδος.
Αυτή …… οδός είναι μακριά.                    και ……. παρκάρισμα.

3) Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις
οι δρόμ……                    ο ουραν…….                  ο δικαστ……..
το τραγούδ…..              οι φωτ…….                    οι φίλ………
η φων……..                    το χέρ…….                     οι σκούπ……..
τα κλειδ……..                οι κούκλ………               το χρήμ……..

4) Συμπλήρωσε παρακάτω στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό
Ενεστώτας                               Παρατατικός                                Αόριστος
γράφω                 ………………………………………………………………………………………
συζητούν            ……………………………………………………………………………………….
ψάχνεις               ………………………………………………………………………………………
ποτίζουμε           ………………………………………………………………………………………
μαζεύετε            ……………………………………………………………………………………….
θυμώνει             ……………………………………………………………………………………….

5) Να σημειώσεις (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα και (Α) για το αντικείμενο
Η Αθηνά έστρωσε το τραπέζι.
….(     )         (     )            (     )
Τα παιδιά παίζουν μπάλα.
…….(     )     (     )      (     )
Τα μαλλιά της βάφει η Αφροδίτη.
…….(     )            (     )         (     )
Εσείς θα αγοράσετε το σπίτι;
(     )              (     )             (     )

6) Συμπλήρωσε παρακάτω στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό
Ενεστώτας                           Παρατατικός            Εξακολουθητικός Μέλλοντας
διορθώνω          ………………………………………………………………………………………
ράβεις                ………………………………………………………………………………………
συνεχίζει           ………………………………………………………………………………………
χάνουμε            ………………………………………………………………………………………
ταξιδεύετε        ………………………………………………………………………………………
τρέχουν             ………………………………………………………………………………………
αλλάζω              ………………………………………………………………………………………
διαβάζεις          ………………………………………………………………………………………

7) Να ξαναγράψετε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
το κρέας του βοδιού       ———-   το βοδινό κρέας
το στέμμα του βασιλιά  ———-
τα φρούτα του καλοκαιριού  ———
η βροχή του φθινοπώρου  ———–
ο ύμνος του έθνους  ——————
ο κατάλογος με τα τηλέφωνα  ———-
η παρέλαση των μαθητών  ————-
τα παπούτσια του αθλητή  ———–

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

13.768                 16.354
+4.297               – 7.567
———–              ———–

Να γίνει κάθετα ο πολλαπλασιασμός   67 Χ 12
Να γίνει κάθετα η διαίρεση   82 : 2

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Σημειώστε  (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα, (Α) για το αντικείμενο και (Κ) για το κατηγορούμενο στις προτάσεις
Ο ουρανός είναι γαλάζιος.
…….(    )      (     )    (    )
Η βροχή ποτίζει τους αγρούς.
……(    )      (    )              (    )
Ο κήπος ήταν πλημμυρισμένος.
…..(    )    (    )            (    )
Η λίμνη φαίνεται βαθιά.
…..(    )       (    )         (    )
Μια καλύβα έφτιαξαν οι ξυλοκόποι.
………(    )          (     )              (    )

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ρήματα στον Παρατατικό

Τρέχω γρήγορα σαν λαγός.
_________________________________________
Τραγουδάει γλυκά σαν αηδόνι.
_________________________________________
Είναι ψηλός σαν κυπαρίσσι.
_________________________________________
Κολυμπάει σαν ψάρι.
_________________________________________
Πεινάω σαν λύκος.
_________________________________________
Είσαι ελαφριά σαν πούπουλο.
_________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

΄11.573                 15.014
+6.759               – 8.358
———–                -———-

Να γίνουν κάθετα οι πολλαπλασιασμοί
12 Χ 67             23 Χ 67           34 Χ 67
Να γίνει κάθετα η διαίρεση   84 : 2

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το άθροισμα σε κάθε στήλη και σε κάθε γραμμή είναι 20.000
Συμπληρώστε τους αριθμούς που λείπουν
___________________
7.600       ………..     …………
___________________
2.400       9.000      …………
___________________
……….       ………..     3.000
___________________

Να γίνουν κάθετα οι πολλαπλασιασμοί
45 Χ 67               56 Χ 67             67 Χ 67
Να γίνει κάθετα η διαίρεση    86 : 2

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Παίρνω συνέντευξη από τη μητέρα ή τον πατέρα, τη γιαγιά ή τον παππού, μαθαίνω για ένα έθιμο του χωριού και το καταγράφω
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον πληθυντικό αριθμό

Το καλοκαίρι ο νερουλάς κουβαλούσε το νερό.
___________________________________________
Το πιάτο του ψαρά είναι γεμάτο.
___________________________________________
Δώσε στον μαρμαρά το εργαλείο.
___________________________________________
Ο καστανάς άναψε τα κάρβουνα.
___________________________________________
Φέρε μου τον τενεκέ με το νερό.
___________________________________________

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν κάθετα οι πολλαπλασιασμοί
78 Χ 67               89 Χ 67                 90 Χ 67
Να γίνει κάθετα η διαίρεση     25 : 2

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε με μικρά γράμματα τις παρακάτω προτάσεις

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΑΘΟ, ΑΦΟΥ Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΟΜΩΣ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ, Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ, Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάντε τις προσθέσεις και τις επαληθεύσεις τους
ΠΡΟΣΘΕΣΗ               ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ                ΠΡΟΣΘΕΣΗ                ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
΄΄7.895                        ___________                      5.749                       ___________
+ 8.987                        ___________                  + 9.568                       ___________
————-                      ___________                ————–                      ___________

Να γίνουν κάθετα οι πολλαπλασιασμοί
45 Χ 78              56 Χ 78
Να γίνει κάθετα η διαίρεση      29 : 2

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ο

1) Βρείτε τον αριθμό που θα προκύψει αν προσθέσω στον αριθμό 9.009
΄΄α) μια μονάδα _________________ β) μια δεκάδα _________________
΄΄γ) μια εκατοντάδα ______________ δ) μια χιλιάδα _________________

2) Γράφω τους αριθμούς που έχουν
΄΄1 ΔΧ   2 ΜΧ   0 Ε   13 Δ   5 Μ   _________________
΄΄ ΄΄΄΄΄9 ΜΧ  15 Ε    7 Δ  13 Μ   _________________
΄΄1 ΔΧ   9 ΜΧ   9 Ε    9 Δ  10 Μ   _________________

3) Γράφω τους αριθμούς που είναι μεταξύ των αριθμών
΄΄α) 9.995 και 10.003   ________________________________________
΄΄β) 14.997 και 15.005  ________________________________________
΄΄γ) 16.796 και 16.804  ________________________________________

4) Βρίσκω την περίμετρο των πολυγώνων
΄΄τρίγωνο με πλευρές  α) 3 εκ. β) 2 εκ. γ) 4 εκ.
_________________________________________________________
΄΄τετράπλευρο με πλευρές α) 3 εκ. β) 4 εκ. γ) 2 εκ. δ) 6 εκ.
_________________________________________________________
΄΄εξάπλευρο με πλευρές α) 2 εκ. β) 3 εκ. γ) 1 εκ. δ) 2 εκ. ε) 2 εκ. στ) 3 εκ.
_________________________________________________________

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε τι σημαίνουν τα αρκτικόλεξα
ΔΕΗ   ______________________________________________________
ΕΛΤΑ ______________________________________________________
ΤΚ      ______________________________________________________
ΦΠΑ  ______________________________________________________
ΙΚΑ    ______________________________________________________
ΟΤΕ   ______________________________________________________
ΕΜΥ  ______________________________________________________
ΑΦΜ ______________________________________________________
ΕΕ     ______________________________________________________
ΔΕΥΑΑ _____________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
34 Χ 3 = ________________
45 Χ 6 = ________________
56 Χ 7 = ________________
67 Χ 8 = ________________
78 Χ 9 = ________________
89 Χ 5 = ________________
90 Χ 4 = ________________

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις
__κεανός, παγετ__νες, π__γές, __γρασία, ατμόσφ__ρα, εξάτμ__ση, __δρατμοί, χαλάζ__, λ__μνες, πέλαγ__ς, δροσ__ζω, βάφτ__ση, εξατμ__ζομαι, __γρός -ή -ό, ατμ__ς, υπόγ__ος -α -ο, κ__λάω, α__ουδιά, κ__λάδα, πλημμ__ρίζω, παγ__νω, ξεδ__ψώ, χείμα__ος, χ__νομαι, δίκτ__ο, __δρευση, εμφιαλ__μένος -η -ο, πλ__σιμο, ρ__άκια, __δροφόρα, σ__λήνας, υδραγ__γ__ο, δεξαμεν__, δοχ__ο, πόσ__μος -η -ο, π__γάδια, γλ__κός -ιά -ό, αλμ__ρός -ή -ό, αντλ__α, κολ__μπ__θρα, βαφτ__ζομαι

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Σημειώστε (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα, (Α) για το αντικείμενο και (Κ) για το κατηγορούμενο
Η μουσική ήταν υπέροχη.
΄΄΄΄(     )    (     )     (     )
Ο Σωκράτης κόβει τα ξύλα του.
΄΄΄΄(     )        (     )        (     )
Η Αθηνά έγινε καθηγήτρια.
΄΄΄(     )    (     )       (     )
Ο μηχανικός επισκεύασε το αυτοκίνητο.
΄΄΄΄(     )             (     )                  (     )
Η Πηνελόπη φαίνεται χαρούμενη.
΄΄΄΄(     )           (     )          (     )
Οι αγρότες μάζεψαν τα κεράσια.
΄΄΄΄(     )        (     )              (     )

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
12 Χ 6 = ________________
23 Χ 6 = ________________
34 Χ 6 = ________________
45 Χ 6 = ________________
56 Χ 6 = ________________
67 Χ 6 = ________________
78 Χ 6 = ________________
89 Χ 6 = ________________
90 Χ 6 = ________________

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Υπολογίζω τα γινόμενα όπως στο παράδειγμα
324 Χ 5 = (300 Χ 5) + (20 Χ 5) + (4 Χ 5) = 1.500 + 100 + 20 = 1.620
267 Χ 6 = _________________________________________
378 Χ 7 = _________________________________________
489 Χ 8 = _________________________________________

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
12 Χ 7 = ________________
23 Χ 7 = ________________
34 Χ 7 = ________________
45 Χ 7 = ________________
56 Χ 7 = ________________
67 Χ 7 = ________________
78 Χ 7 = ________________
89 Χ 7 = ________________
90 Χ 7 = ________________

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
12 Χ 8 = ________________
23 Χ 8 = ________________
34 Χ 8 = ________________
45 Χ 8 = ________________
56 Χ 8 = ________________
67 Χ 8 = ________________
78 Χ 8 = ________________
89 Χ 8 = ________________
90 Χ 8 = ________________
Να γίνουν οι πράξεις κάθετα
123 χ 12    και   33 : 3

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
12 Χ 9 = ________________
23 Χ 9 = ________________
34 Χ 9 = ________________
45 Χ 9 = ________________
56 Χ 9 = ________________
67 Χ 9 = ________________
78 Χ 9 = ________________
89 Χ 9 = ________________
90 Χ 9 = ________________
Να γίνουν οι πράξεις κάθετα
234 χ 23   και   36 : 3

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2ο

1) Ακούω και γράφω
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να σημειώσεις (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα, (Α) για το αντικείμενο και (Κ) για το κατηγορούμενο στις προτάσεις:
Το παιδί πέταξε την πέτρα.
΄΄΄(     )    (     )            (     )
Ο Θωμάς είναι κουρασμένος.
΄΄΄(     )    (     )        (     )
Η Νίκη και η Χριστίνα είναι φίλες.
(     )               (     )       (     )   (     )
Τα φώτα έφτιαξε ο ηλεκτρολόγος.
΄΄΄(    )      (     )              (     )
Το παιχνίδι δε θεωρείται σίγουρο.
(     )              (     )          (     )

3) Να σημειώσεις (Π) όπου στις παρακάτω φράσεις υπάρχει παρομοίωση:
Κάνει σαν το θηρίο μέσα στο κλουβί. (     )
Έδωσε κι αυτός τις ευχές του σαν ήρθε η σειρά του. (     )
Σκαρφαλώνει στο βουνό σαν αγριοκάτσικο. (     )
Σαν τι να ήθελε ο αστυνομικός; (     )
Κάνει πάντα τον σταυρό της σαν μπαίνει στην εκκλησία. (     )
Οι στρατιώτες ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί. (     )
Σαν τον είδε μπροστά της, (     )
στάθηκε ακίνητη σαν άγαλμα. (     )

4)Να φτιάξεις φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό μια φορά στη γενική ενικού και μια φορά στη γενική πληθυντικού:
Η λειτουργία – ο ανεμιστήρας
_________________________________________
_________________________________________
Το επάγγελμα – ο σφουγγαράς
_________________________________________
_________________________________________
Το αποτέλεσμα – ο αγώνας
_________________________________________
_________________________________________
Η βλάβη – ο ανελκυστήρας
_________________________________________
_________________________________________

5) Να γράψεις τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες:
αρ. = _____________________________________
γραμμ. = __________________________________
δηλ. = ____________________________________
εκ. = _____________________________________
κ. = ______________________________________
κ.ά. = _____________________________________
μ.μ. = _____________________________________
μ.Χ. = _____________________________________
π.χ. = _____________________________________
π.Χ. = _____________________________________
κτλ. = _____________________________________
χμ. = ______________________________________

6) Να γράψεις τι σημαίνουν τα αρκτικόλεξα:
ΔΕΗ = _____________________________________
ΕΛΤΑ = ____________________________________
ΤΚ = ______________________________________
ΦΠΑ = _____________________________________
ΙΚΑ = _____________________________________
ΟΤΕ = _____________________________________
ΕΜΥ = _____________________________________
ΕΕ = _______________________________________

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια
20 : 2 = _______________
΄2 : 2 = _______________
18 : 2 = _______________
΄4 : 2 = _______________
16 : 2 = _______________
΄6 : 2 = _______________
14 : 2 = _______________
΄8 : 2 = _______________
12 : 2 = _______________
10 : 2= _______________

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα   345 Χ 23   και   39 : 3

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψτε τις προτάσεις όπως το παράδειγμα

Η θάλασσα μολύνεται —– Η μόλυνση της θάλασσας
Η αρκούδα εξαφανίζεται —– __________________________________
Οι ποταμοί ρυπαίνονται —– ___________________________________
Οι εποχές αλλάζουν —– ______________________________________
Οι θόρυβοι αυξάνονται —– ____________________________________
Οι λίμνες καταστρέφονται —– __________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

΄3 : 3 = ________________
30 : 3 = ________________
΄6 : 3 = ________________
27 : 3 = ________________
΄9 : 3 = ________________
24 : 3 = ________________
12 : 3 = ________________
21 : 3 = ________________
18 : 3 = ________________
15 : 3 = ________________

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

456 Χ 23   ,    63 : 3   ,    246 : 2     και      240 : 2

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε τα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις

χορός – χορεύω
παιδί  –  ____________________________
εκτυπωτής – _________________________
στεγνός – ___________________________
ζωγραφιά – __________________________
φως – ______________________________
μάθηση – ___________________________
ζέστη – _____________________________
άδειος – ____________________________
φωνή – _____________________________
γκρινιάρης – _________________________
σκοτεινός – __________________________

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε από ποιες λέξεις παράγονται τα ρήματα

πιστεύω – πίστη
γιατρεύω – _________________________
θυμώνω – __________________________
αγχώνω – __________________________
φωτογραφίζω- ______________________
αφρίζω – __________________________
ανασαίνω – _________________________
ομορφαίνω – ________________________
δοξάζω – ___________________________
αγοράζω – __________________________
βραδιάζω – _________________________
νοικιάζω – __________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

40 : 4 = _______________
΄4 : 4 = _______________
36 : 4 = _______________
΄8 : 4 = _______________
32 : 4 = _______________
12 : 4 = _______________
28 : 4 = _______________
16 : 4 = _______________
24 : 4 = _______________
20 : 4 = _______________

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

567 Χ 23   ,   200 : 2   ,   204 : 2

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Φτιάξτε δικές σας προτάσεις με τις λέξεις

ποιητής: _____________________________________________________
ποιήτρια: _____________________________________________________
ποίηση: ______________________________________________________
ποίημα: ______________________________________________________
ηθοποιός: _____________________________________________________
αρτοποιός: ____________________________________________________
υποδηματοποιός: ________________________________________________
επιπλοποιός: ___________________________________________________
φαρμακοποιός: _________________________________________________
επιπλοποιείο: __________________________________________________
αρτοποιείο: ____________________________________________________
υποδηματοποιείο: ________________________________________________
χειροποίητος: ___________________________________________________
αχρησιμοποίητος: ________________________________________________

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

΄5 : 5 = _______________
50 : 5 = _______________
10 : 5 = _______________
45 : 5 = _______________
15 : 5 = _______________
40 : 5 = _______________
20 : 5 = _______________
35 : 5 = _______________
30 : 5 = _______________
25 : 5 = _______________

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

678 Χ 23     ,     248 : 2     ,     485 : 2

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν

Σκουπ__δια, απομακρ__σμένα, ακατ__κητο, απομ__ν__μένα, θαλά__ια ζωή, κινδ__νεύει, χελ__να, ανάπτ__ξη, περιβα__οντική οργάν__ση, δραστ__ριότ__τα, τουρ__σμός, αναστατ__μένοι, σ__νεργασ__α, απ__λή, επιχ__ρημα, διατ__ρ__ση, συζ__τ__ση, ανακ__κλ__ση

Φτιάξτε δικές σας προτάσεις με τις λέξεις

κίνδυνος _____________________________________________________
κινδυνεύω ____________________________________________________
περιβάλλον ___________________________________________________
περιβαλλοντικός ________________________________________________
μόλυνση _____________________________________________________
προστασία ____________________________________________________
προστατεύω ___________________________________________________
ανακυκλώνω ___________________________________________________
ανακύκλωση ___________________________________________________
βιότοπος ______________________________________________________
θαλάσσιο πάρκο _________________________________________________
απειλεί _______________________________________________________
απειλή _______________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

60 : 6 =
54 : 6 =
48 : 6 =
42 : 6 =
΄6 : 6 =
12 : 6 =
18 : 6 =
24 : 6 =
30 : 6 =
36 : 6 =

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

789 Χ 23     ,     367 : 3     ,     395 : 3

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

70 : 7 =
΄7 : 7 =
63 : 7 =
14 : 7 =
56 : 7 =
21 : 7 =
49 : 7 =
28 : 7 =
42 : 7 =
35 : 7 =

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

123 Χ 34     ,     480 : 4     ,     809 : 4

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Φτιάξτε δικές σας προτάσεις με τις λέξεις

θόρυβος _____________________________________________________
μαντρότοιχος __________________________________________________
οδοντίατρος ___________________________________________________
παιδίατρος ____________________________________________________
χείμαρρος ____________________________________________________
ακριβός ______________________________________________________
λύση ________________________________________________________
ήσυχος _______________________________________________________
δουλειά ______________________________________________________
ταξίδι ________________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

80 : 8 =
40 : 8 =
72 : 8 =
32 : 8 =
64 : 8 =
24 : 8 =
56 : 8 =
16 : 8 =
48 : 8 =
΄8 : 8 =

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

234 Χ 34     ,     565 : 5     ,     350 : 5

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Να γράψετε τις λέξεις στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό

του κοιλόπονου – ____________________________
ο άνεμος – _________________________________
οι χωραφόδρομοι – ___________________________
δήμαρχε – _________________________________
τον κατήφορο – _____________________________
των αυτόματων – ____________________________
τον άνθρωπο – ______________________________

Να σχηματίσετε ρήματα από τις λέξεις

κίνδυνος – ____________________
μόλυνση – ____________________
προστασία – __________________
ανακύκλωση – _________________
απειλή – _____________________
ανακοίνωση – __________________
βράδυ – ______________________
χρησιμοποίηση – ________________
ταλαιπωρία – __________________
επιστροφή – ___________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια

΄9 : 9 =
90 : 9 =
18 : 9 =
72 : 9 =
27 : 9 =
63 : 9 =
36 : 9 =
54 : 9 =
81 : 9 =
45 : 9 =

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

345 Χ 34     ,     605 : 6     ,     360 : 6

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 3ο

1) Ακούω και γράφω
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Ξαναγράφω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα:
Κανόνισα να συναντηθούν οι φίλοι.
Κανόνισα τη συνάντηση των φίλων.
Οι υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν τα έργα.
________________________________________________________
Ο Διευθυντής αποφάσισε να αγοραστεί το μηχάνημα.
________________________________________________________
Η νοσοκόμα τους ανακοίνωσε ότι γεννήθηκε το μωρό.
________________________________________________________

3) Να γράψεις τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:
του πονόλαιμου – ________________________
ο άγγελος – ____________________________
οι χωματόδρομοι – _______________________
πρόεδρε – _____________________________
τον ανήφορο – __________________________
των αυλόγυρων – ________________________
τους διαδρόμους – _______________________

4) Να σχηματίσεις ρήματα από τις παρακάτω λέξεις:
σημάδι – ______________________________
ζωντανός – _____________________________
κόπος – _______________________________
χαμηλός – _____________________________
άγιος – _______________________________
ακριβός – _____________________________
ζύμη – ________________________________
γυαλί – _______________________________

5) Να κάνεις σύνθετες τις παρακάτω απλές προτάσεις προσθέτοντας τουλάχιστον δύο ακόμα ονόματα:
Το νερό καίει.
___________________________________________________________
Η συκιά είναι δέντρο.
___________________________________________________________
Το χελιδόνι είναι πουλί.
___________________________________________________________
Τα φρούτα είναι υγιεινά.
___________________________________________________________
Ο Μάρτιος είναι μήνας της άνοιξης.
___________________________________________________________

6) Να γράψεις με μια σύνθετη λέξη πώς λέγεται το μέρος όπου πωλούνται:
δίσκοι – _______________________________
άνθη – ________________________________
κρέας – ________________________________
βιβλία – ________________________________
αρώματα – ______________________________
ψάρια – ________________________________
χαρτιά – ________________________________
παλιά αντικείμενα – ________________________

7) Πώς λέγεται αυτός που τρώει:
χόρτα – ________________________________
σάρκες – _______________________________
φυτά – _________________________________
τυρί – __________________________________
οικόπεδα – ______________________________
μυρμήγκια – _____________________________

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

567 : 7     ,     678 : 7     ,     789 : 7     ,     890 : 7

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2ο 

1) Κάντε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς κάθετα:

357 Χ 46     ,     468 Χ 57     ,     579 Χ 38

2) Κάντε τις παρακάτω διαιρέσεις κάθετα:

258 : 3     ,     346 : 4     ,     507 : 2

3) Η Αθηνά αγόρασε 4 δωδεκάδες ποτήρια και τα έβαλε σε 3 όμοια κουτιά. Πόσα ποτήρια έβαλε σε κάθε κουτί;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4) Ένας ανθοπώλης είχε 25 τριαντάφυλλα και αγόρασε ακόμα 98 τριαντάφυλλα. Με όλα αυτά έφτιαξε 9 ανθοδέσμες. Πόσα τριαντάφυλλα είχε κάθε ανθοδέσμη;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

345 :8     ,     456 : 8     ,     567 : 8     ,     789: 8

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

456 Χ 34     .     567 Χ 34     ,     678 : 9     ,     789 : 9

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

678 Χ 34     ,     789 Χ 34     ,     1.234 : 3     ,     2.345 : 3

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

567 Χ 45     ,     678 Χ 45     ,     3.456 : 3     ,     4.567 : 3

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

789 Χ 45     ,     890 Χ 45     ,     5.678 : 3     ,     6.789 : 3

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

΄2 + 0,75
14 + 0,07
37 + 2,18
΄4 – 0,32
25 – 0,08
57 – 9,24

567 Χ 54     ,     7.890 : 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

678 Χ 54     ,     789 Χ 54     ,     8.901 : 3     ,     9.012 : 3

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4ο  

1) Ακούω και γράφω
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν στις προτάσεις:
Χρόνια πολλά! – __________________________________
Για πού; – _______________________________________
Πώς έτσι; – ______________________________________
Ώρα για ύπνο. – ___________________________________
Σαν σίφουνας. – ___________________________________
Καλή χρονιά! – ____________________________________
Κρύο, ε; – ________________________________________

3) Να ξαναγράψετε τον διάλογο όπως θα μιλούσατε μεταξύ σας:
– Εύχομαι σε σας καλησπέρα. – __________________________
– Κι εγώ εύχομαι σε σας καλησπέρα. – ______________________
– Θέλω μια σοκολάτα. – ________________________________
– Ορίστε τα ρέστα σας, κύριε. – ___________________________
– Σας εύχομαι καληνύχτα. – ______________________________
– Κι εγώ σας εύχομαι καληνύχτα. – _________________________

4) Να αναγνωρίσετε την έγκλιση των ρημάτων:
Ψάχνει – ___________________________
Να βγαίνετε – ________________________
Μην αφήνετε – _______________________
Μάζευε – ___________________________
Καλύπτουμε – ________________________
Να πιστεύεις – ________________________

5) Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν:
ρωτ__στε, ζητ__στε, οδηγ__τε, καθαρ__στε, τακτοποι__στε, γυαλ__στε, σταθ__τε, πιαστ__τε, αφ__στε, διαλ__στε, ρ__ξτε.

6) Σχηματίστε φράσεις βάζοντας τη δεύτερη λέξη στη γενική:
ράβω – φόρεμα – Το ρά___________ του φορ_________________
βάφω – κάθισμα – Το ___________________________________
γυαλίζω – πάτωμα – Το __________________________________
μαγειρεύω – γεύμα – Το _________________________________
κεντώ – ύφασμα – Το ___________________________________
φορτώνω – εμπόρευμα – Το _______________________________

7) Βάλτε τις λέξεις στη γενική ενικού και γενική πληθυντικού:
Το σύνθημα – του ___________________ , των _______________________
Το δικαίωμα – _________________________________________________
Το εισόδημα – _________________________________________________
Το θύμα – ____________________________________________________
Το κτήμα – ___________________________________________________
Το χαρτονόμισμα – ______________________________________________
Το χρώμα – ___________________________________________________
Το κατάστρωμα – _______________________________________________
Το χτένισμα – __________________________________________________
Το κατάστημα – _________________________________________________
Το πρόβλημα – _________________________________________________
Το κύμα – _____________________________________________________
Το ρήμα – _____________________________________________________
Το μάθημα – ___________________________________________________
Το ποίημα – ____________________________________________________

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε δικές σας προτάσεις με τις λέξεις:

τη μάντρα: ___________________________________________________
την ξύλινη: ___________________________________________________
στη λιακάδα: __________________________________________________
τη στιγμή: ____________________________________________________
έναν δυνατό: __________________________________________________
τη λιμνούλα: __________________________________________________
στον Πέτρο: __________________________________________________
μη φοβάσαι:___________________________________________________
δεν παγώνεις: __________________________________________________

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 3ο 

1) Αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν:
0,5                            πέντε εκατοστά
0,05                         πέντε δέκατα
3,07                         τρεις ακέραιες μονάδες και εφτά εκατοστά
3,7                            τρεις ακέραιες μονάδες και εφτά δέκατα

2) Συμπληρώστε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς:
2,75 + _______ = 5 €
3,01 + _______ = 5 €
4,25 + _______ = 5 €
_______ – 0,25  = 5 €
_______ – 1,75   = 5 €
_______ – 2,10  = 5 €
_______ € 25 λ.= 5 €
_______ € 60 λ.= 5 €
_______ € 95 λ.= 5 €

3) Γράψτε τους παρακάτω αριθμούς με μορφή δεκαδικών αριθμών:
5 € 50 λ.    = _______ €
7 € 75 λ.    = _______ €
57 € 25 λ.  = _______ €
6 € 5 λ.      = _______ €
4 μ. 8 δεκ. = _______ μ.
10 μ. 7 εκ.  = _______ μ.
2 μ. 35 εκ. = _______ μ.
3 μ. 8 εκ.   = _______ μ.

4) Συμπληρώστε τα κενά:
9 εκ.       = _______ μ.
15 εκ.     = _______ μ.
7 χιλ.      = _______ μ.
75 χιλ.    = _______ μ.
653 χιλ. = _______ μ.
το 1 κιλό = _______ γραμμ.
το 1/2 του κιλού = _______ γραμμ.
το 1/4 του κιλού = _______ γραμμ.

5) Βάλτε τους αριθμούς κάθετα και κάντε τις πράξεις:
7 + 3,25     ,     10 – 6,23     ,     20,5 – 3,86

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Να μεταφέρετε τα ρήματα στον Παρατατικό στο ίδιο πρόσωπο:
έδωσε __________________________
έβγαλε _________________________
έριξε ___________________________
γέμισε __________________________
έπεσαν _________________________
μάζεψε _________________________
γύρισε __________________________
θα δώσω _________________________
θα φτάσεις _______________________
θα ρίξεις _________________________
θα πέσουν ________________________
θα μαζέψεις _______________________
θα γυρίσεις _______________________
θα χαρίσω ________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα

890 Χ 54     ,     567 Χ 65     ,     3.456 : 4     ,     4.567 : 4

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:

2 : 10 = ____________________
2 : 100 = ___________________
2 : 1.000 = _________________
23 : 10 = ___________________
23 : 100 = __________________
23 : 1.000 = _________________
234 : 10 = __________________
234 :100 = __________________
234 : 1.000 = ________________
2.345 : 10 = _________________
2.345 : 100 = ________________
2.345 : 1.000 = _______________

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψτε τις προτάσεις πρώτα στον Αόριστο και μετά στον Συνοπτικό Μέλλοντα:

Ο Βρασίδας γράφει την εργασία του.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Οι μαθητές διορθώνουν τα λάθη.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Τα παιδιά ζωγραφίζουν μια θάλασσα.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Περικλή, αρχίζεις το διάβασμα;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Βρίσκουμε κοχύλια στην άμμο.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα:

678 Χ 87     ,     789 Χ 87     ,     3.456 : 6     ,     4.567 : 6

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 5ο   

1) Ακούω και γράφω:
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να συμπληρώσετε «το» ή «τον» ή «τη» ή «την»
_____ πατέρα     _____ τζίτζικα     _____ άρρωστο
_____ μητέρα     _____ ράχη           _____ νταλίκα
_____ γεωργό     _____ μνήμη        _____ ξεναγό
_____ σκόνη       _____ Θεό             _____ νεράιδα

3) Να γράψετε τα ουσιαστικά στην Αιτιατική του ενικού αριθμού:
Ονομαστική                                Αιτιατική
η βάρκα                              ________________
ο χορός                                ________________
ο κυνηγός                           ________________
η ενέργεια                          ________________
ο φίλος                                ________________
η παρέα                              ________________

4) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω χρόνους στο ίδιο πρόσωπο:
Ενεστώτας                             Αόριστος                       Συνοπτικός Μέλλοντας
χτυπώ                       ________________________________________
απλώνεις                  ________________________________________
καθαρίζει                 ________________________________________
κοιτάζετε                  ________________________________________
φεύγουμε                  ________________________________________
μένουν                      ________________________________________

5) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω χρόνους στο ίδιο πρόσωπο:
Ενεστώτας                             Παρατατικός             Εξακολουθητικός Μέλλοντας
φωτίζεται                 __________________________________________
χανόμαστε               __________________________________________
κρύβεστε                  __________________________________________
ανοίγονται              __________________________________________
λούζεσαι                  __________________________________________
ζεσταίνομαι            __________________________________________

6) Να γράψετε τους παρακάτω αριθμούς ολογράφως στη σωστή πτώση:
(3) τρεις μαθητές
(1) __________ σπιτιού
(10) _________ μολύβια
(14) ________________αυγών
(2) __________ βιβλίων
(3) __________ κυνηγών
(1) __________ δασκάλας
(100) ________ ευρώ

7) Να γράψετε με μια λέξη πώς λέγεται:
η άδεια που διαρκεί δέκα μέρες     ____________________________
η γυναίκα που έχει ύψος δύο μέτρα ___________________________
το σχήμα που έχει τρεις γωνίες     ____________________________
η μπλούζα που έχει ένα χρώμα     ____________________________
η επιτροπή που αποτελείται από πέντε μέλη ____________________
το αυτοκίνητο που έχει τέσσερις πόρτες   _______________________
η πολυκατοικία που έχει έξι ορόφους   _________________________

8) Να γράψετε το απόλυτο και το τακτικό αριθμητικό των αριθμών:
Αριθμοί     Απόλυτα                   Τακτικά
12               δώδεκα                      δωδέκατος       παίκτης
9                 ________________________ σειρά
21              ________________________ αθλητής
34              ________________________ λεπτό
70              ________________________ χώρα
93              ________________________ μαθητής

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε δίπλα από τις λέξεις αν είναι έκθλιψη, αφαίρεση ή αποκοπή:

τ’  άλλο _________________________
απ’  το _________________________
τ’  όμορφο _______________________
κι όταν _________________________
μ’  ένα _________________________
το  ‘δε __________________________
τι  ‘ναι __________________________
το  ‘φερα ________________________
κι  αύριο ________________________
απ’  τους ________________________
μες στις _________________________
σ’  ένα __________________________
γι’  αυτό _________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις κάθετα:

345 Χ 76     ,     456 Χ 76     ,     5.678 : 6     ,     6.789 : 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4ο 

1) Συμπληρώστε τους αριθμούς που λείπουν:
0,100 + _______ = 1
0,250 + _______ = 1
0,500 + _______ = 1
0,750 + _______ = 1
0,900 + _______ = 1
0,990 + _______ = 1
0,999 + _______ = 1
0,009 + _______ = 1

2) Κάντε τις πράξεις οριζόντια :
85 : 10 = ___________
134 : 10 = __________
7 : 10 = ____________
1245 : 10 = __________
76 : 100 = ___________
214 : 100 = __________
9 : 1.000 = __________
58 : 1.000 = _________
25,3 : 10 = ___________
37,2 : 100 = __________
154,7 : 100 = _________
5,1 : 100 = ___________

3) Ο Περικλής ζυγίζει 32,5 κιλά και είναι βαρύτερος από την αδερφή του κατά 3,75 κιλά.
Πόσο ζυγίζει η αδερφή του Περικλή; Πόσο ζυγίζουν και τα δυο παιδιά μαζί;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4) Ο Σωκράτης έχει ύψος 1,35 μέτρα και η αδερφή του έχει ύψος 1 δεκατόμετρο και 5 εκατοστά περισσότερο από τον Σωκράτη. Πόσο είναι το ύψος της αδερφής του Σωκράτη;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5) Η Αθηνά έχει ύψος 1 μέτρο και 65 εκατοστά και είναι ψηλότερη από τον αδερφό της κατά 0,12 μέτρα. Πόσο είναι το ύψος του αδερφού της Αθηνάς;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Βάλτε απόστροφο όπου χρειάζεται και γράψτε αν είναι έκθλιψη, αφαίρεση ή αποκοπή:

και εγώ          _____________________          ______________________
μέσα στην     _____________________          ______________________
από το           _____________________           ______________________
μου είπε        _____________________           ______________________
μου έφερε     _____________________           ______________________
από την         _____________________            ______________________
μου αρέσουν _____________________           ______________________
θα ήθελα       _____________________            ______________________
να ήμουν       _____________________            ______________________
πάρε το          _____________________            ______________________

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράψτε με δεκαδικό αριθμό:

τρία δέκατα                               _________________________
πέντε εκατοστά                         _________________________
εφτά χιλιοστά                            _________________________
δώδεκα δέκατα                          _________________________
τριακόσια δύο εκατοστά          _________________________
τρεις χιλιάδες πέντε χιλιοστά  _________________________
τριάντα πέντε εκατοστά           _________________________
είκοσι οκτώ χιλιοστά                 _________________________

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 6ο   

1) Ακούω και γράφω:
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να γράψετε με έκθλιψη ή αφαίρεση ή αποκοπή τις φράσεις:
για αυτό – ____________________________________
και αφού – ____________________________________
από όλους – ___________________________________
με ακούς – ____________________________________
μου άρεσε – ___________________________________
να είσαι – _____________________________________
μου έφερε – ___________________________________
θα έρθουν – ___________________________________
πού είναι – ____________________________________
να ήξερα – ____________________________________
φέρε την – ____________________________________
δείξε τους – ___________________________________
κόψε το – _____________________________________
μέσα στην τάξη – ________________________________

3) Ξαναγράψτε τις λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα όπου πρέπει:
έλληνας, άγγλος, πάσχα, ελληνικός, αγγλικός, πασχαλινός, χριστούγεννα, κυριακή, αύγουστος, καλοκαίρι
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4) Να σχηματίσετε περιεκτικά ουσιαστικά σε -ώνας:
αμπέλι – ______________________________
ελιά – ________________________________
πεύκο – ______________________________
πορτοκάλι – ____________________________
άχυρο – _______________________________
στρατός – ______________________________

5) Γράψτε τα ρήματα στον Αόριστο:
Ενεστώτας                                                   Αόριστος
χάνομαι                           _________________________
στρώνομαι                      _________________________
ντύνομαι                         _________________________
κοιμάμαι                         _________________________
κρατιέμαι                       _________________________
δροσίζομαι                     _________________________
ξεκουράζομαι                _________________________

6) Γράψτε τα ρήματα στον ενεργητικό και στον παθητικό αόριστο, στο ίδιο πρόσωπο:
Ενεστώτας                    Ενεργητικός Αόριστος                         Παθητικός Αόριστος
ρωτώ                              ___________________________________________
καρφώνει                      ___________________________________________
πληρώνουν                   ___________________________________________
πατούμε                        ___________________________________________
ζεσταίνεις                     ___________________________________________
ξεσηκώνουν                 ___________________________________________
θεωρεί                           ___________________________________________

7) Να σχηματίσετε τα υποκοριστικά των λέξεων:
κουλούρι – __________________________
κόσμος – ___________________________
ύπνος – ____________________________
βρύση – ____________________________
κρυφτό – ___________________________
μήλο – _____________________________
αδερφός – __________________________
σάκος – ____________________________

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με περίμετρο 12 εκατοστά.

2) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο 12 εκατοστά.

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο με μήκος 5 εκατοστά και πλάτος 3 εκατοστά και να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

2) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο με εμβαδόν 48 τετραγωνικά εκατοστά και να βρείτε την περίμετρό του.

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε δύο προτάσεις με την έκφραση «παίζω θέατρο» κυριολεκτικά και δύο προτάσεις μεταφορικά:
Κυριολεκτικά
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Μεταφορικά
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε δικές σας προτάσεις με τα χρονικά επιρρήματα:

Χτες _____________________________________________________
Πριν _____________________________________________________
Ποτέ _____________________________________________________
Κάπου κάπου _______________________________________________
Ξαφνικά __________________________________________________
Αμέσως ___________________________________________________
Ύστερα από λίγο _____________________________________________
Αρχικά ____________________________________________________
Μετά _____________________________________________________
Κατόπιν ___________________________________________________
Τέλος _____________________________________________________

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε δικές σας προτάσεις με τα τοπικά επιρρήματα:

Εδώ _____________________________________________________
Εκεί _____________________________________________________
Πάνω ____________________________________________________
Κάτω ____________________________________________________
Μέσα ____________________________________________________
Έξω _____________________________________________________
Πίσω ____________________________________________________
Αλλού ___________________________________________________
Ψηλά ____________________________________________________
Χαμηλά __________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκατοστά και να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

2) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 4 εκατοστά και πλάτος 2 εκατοστά και να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

3) Να σχεδιάσετε ένα ρόμβο που οι κάθετες διαγώνιές του είναι 6 εκατοστά και 4 εκατοστά. Μετρήστε με τον χάρακα και βρείτε το μήκος της πλευράς του.

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 5ο 

1) Σχεδιάστε μια ευθεία (ε) και πάρτε δύο  τυχαία σημεία (Γ και Δ), το Γ πάνω από την ευθεία και το Δ κάτω από την ευθεία. Φέρτε μετά την απόσταση των σημείων Γ και Δ από την ευθεία (ε).

 

 

2) Σχεδιάστε μια ευθεία (ζ) και φέρτε δύο ευθείες παράλληλες προς την ευθεία (ζ). Μετά σχεδιάστε μια ευθεία (η) και φέρτε δύο ευθείες κάθετες προς την ευθεία (η).

 

 

3) Σχεδιάστε ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκατοστά και βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

 

 

4) Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 6 εκατοστά και πλάτος 3 εκατοστά και βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

 

 

5) Σε ένα ρόμβο η μία διαγώνιος είναι 4 εκατοστά και η άλλη κάθετη σ’ αυτήν διαγώνιος είναι 2 εκατοστά. Σχεδιάστε τον ρόμβο και βρείτε μετρώντας με τον χάρακα την περίμετρό του.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:

27.800 + 1.400 = _______________
32.900 + 2.500 = _______________
44.600 + 3.900 = _______________
58.100 + 4.900 = _______________
67.200 + 2.900 = _______________
78.700 + 5.700 = _______________
89.500 + 6.800 = _______________
98.300 + 1.700 = _______________
26.800 – 1.300 = ________________
31.900 – 2.400 = ________________
43.500 – 3.800 = ________________
57.100 – 3.900 = ________________
67.100 – 2.800 = ________________
77.600 – 4.800 = ________________
88.400 – 5.700 = ________________
97.200 – 2.700 = ________________

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:

135.200 + 2.900 =
128.400 + 1.800 =
142.600 + 3.700 =
154.500 + 4.600 =
167.300 + 5.900 =
171.700 + 2.400 =
183.800 + 3.500 =
135.200 – 1.500 =
128.400 – 2.600 =
142.600 – 1.800 =
154.500 – 2.900 =
167.300 – 3.700 =
171.700 – 1.900 =
183.800 – 2.900 =

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:

137.000 + ______________ = 150.000
138.500 + ______________ = 150.000
142.700 + ______________ = 150.000
147.300 + ______________ = 150.000
151.800 + ______________ = 200.000
167.100 + ______________ = 200.000
184.400 + ______________ = 200.000
192.600 + ______________ = 200.000

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 7ο 

1) Ακούω και γράφω:
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στον παρακείμενο στο πρόσωπο που βρίσκονται:
Ενεστώτας                                  Παρακείμενος
τρέχω                                           ____________________________
αγαπούν                                      ____________________________
σκάβει                                         ____________________________
καθαρίζετε                                 ____________________________
πηγαίνουμε                                ____________________________
κλείνεις                                       ____________________________
μένουν                                        ____________________________

3) Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του ενεργητικού και παθητικού παρακειμένου:
Ενεστώτας                          Ενεργητικός Παρακείμενος                   Παθητικός Παρακείμενος
πιάνω                                   ____________________________________________
ακούμε                                ____________________________________________
χάνεις                                  ____________________________________________
κρύβουν                              ____________________________________________
γράφει                                ____________________________________________
αδικείτε                              ____________________________________________
συναντάτε                          ____________________________________________

4) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο:
Ευθύς λόγος                                                                       Πλάγιος λόγος
Ο δάσκαλος είπε στα παιδιά:                                   ___________________________
– Διαβάστε με προσοχή                                             ___________________________
τις οδηγίες.                                                                  ___________________________
______________________________        Ο δάσκαλος μας ρώτησε αν η εργασία
______________________________        μας φάνηκε δύσκολη κι εμείς του
______________________________        απαντήσαμε πως ήταν πολύ εύκολη.
______________________________
______________________________

5) Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του ενεργητικού και παθητικού υπερσυντέλικου:
Ενεστώτας                   Ενεργητικός Υπερσυντέλικος          Παθητικός Υπερσυντέλικος
αναγκάζω                    ______________________________________________
ζεσταίνουμε                ______________________________________________
εφαρμόζει                   ______________________________________________
χρησιμοποιούμε        ______________________________________________
αποφασίζει                 ______________________________________________
συνδέεις                      ______________________________________________
βρίσκετε                     ______________________________________________

6) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με «ποιο» ή «πιο»:
__________ βιβλίο διάβασες τελευταία;
Από _________ χωριό κατάγονται οι γονείς σου;
Αυτό που διάλεξες είναι __________ ακριβό.
__________ παιδί μπορεί να πηδήξει __________ ψηλά;
__________ πολύ __________ χρώμα προτιμάς;
Σε ___________ νησί θα κάνετε διακοπές φέτος;

3 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να συμπληρώσετε τους αριθμούς που λείπουν ώστε το άθροισμα των αριθμών οριζόντια και κάθετα να είναι στον πρώτο πίνακα 100.000 και στον δεύτερο 200.000:

100.000

20.000                  __________                70.000
30.000                  __________                10.000
__________                30.000                 __________

200.000

75.000                  __________                60.000
80.000                 __________                55.000
__________                70.000                 __________

5 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να συμπληρώσετε τους αριθμούς που λείπουν ώστε το άθροισμα των αριθμών οριζόντια και κάθετα να είναι στον πρώτο πίνακα 50.000 και στον δεύτερο 150.000:

50.000

10.000                    __________           5.000
15.000                    __________          25.000
__________              5.000                  __________

150.000 

100.000                  __________           20.000
10.000                    __________          120.000
__________           100.000                 __________

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε τις Μετοχές των ρημάτων:

ρυθμίζω ______________________
ξεκαρδίζω _____________________
κληρονομώ ____________________
υποχωρώ ______________________
προσπαθώ _____________________
πληροφορώ ____________________
αγχώνω _______________________
ανακαλύπτω ____________________
καταγράφω _____________________
επικοινωνώ _____________________
απορώ ________________________
αδιαφορώ ______________________
ανακοινώνω ____________________
ενθουσιάζω _____________________
πληκτρολογώ ____________________

11 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βρείτε τους αριθμούς που λείπουν:

α) 70.000 → (               ) → 35.000 → (               ) → 105.000 → (               ) → 180.000

β) (           ) →        : 2       → 45.000 → (               ) → 180.000 → (               ) → 145.000

γ) (           ) →        : 2       → 60.000 → (               ) → 180.000 → (               ) → 105.000

12 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 8ο 

1) Ακούω και γράφω:
(λεξιλόγιο της ενότητας)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Να γράψετε από μια μεταφορική έκφραση με καθένα από τα παρακάτω ρήματα:
ρίχνω: ________________________________________________________
πετώ: _________________________________________________________
πέφτω: ________________________________________________________
κάνω: _________________________________________________________

3) Να γράψετε με μια λέξη πώς λέγεται αυτός που:
δεν έχει μυαλό: ___________________________
δεν έχει φωνή: ____________________________
δεν έχει ψυχή: ____________________________
δεν έχει πίστη: ____________________________
δεν εφαρμόζεται: __________________________
δεν έχει ταλέντο: __________________________
δε συμβιβάζεται: __________________________
δε φυλάσσεται: ___________________________
δεν έχει ευθύνη: ___________________________
δεν έχει χρώμα: ___________________________
δεν έχει φορολογηθεί: _______________________

4) Να γράψετε για κάθε λέξη την αντίθετή της:
πιθανός: __________________________
επιθυμητός: ________________________
ταιριαστός: ________________________
φυσικός: __________________________
αξιόπιστος: ________________________
επίσημος: _________________________
σεμνός: ___________________________
ομαλός: ___________________________
ηθικός: ___________________________
έτοιμος: ___________________________
τρωτός: ___________________________
ισχυρός: ___________________________
γελαστός: __________________________

5) Να συμπληρώσετε ό,τι λείπει από τις λέξεις:
ακούγ___ντας, κολλ___ντας, φορτών___ντας, ρωτ___ντας, θεωρ___ντας,
ψήν___ντας, ξεθαρρεύ___ντας, παιδεύ___ντας, χτυπ___ντας, αρπάζ___ντας,
ανεβαίν___ντας, διώχν___ντας.

16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 6ο 

1) Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:
13.580 + 30 = _____________________
15.750 + 60 = _____________________
17.070 + 80 = _____________________
11.460 + 60 = _____________________
14.320 – 30 = _____________________
16.530 – 50 = _____________________
19.050 – 80 = _____________________
15.730 – 60 = _____________________

2) Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:
29.999 + 10 = _____________________
29.999 + 100 = ____________________
29.999 +1.000 = ___________________
60.000 – 1 = ______________________
60.000 -10 = _____________________
60.000 – 100 = ____________________

3) Να γίνουν οι πράξεις οριζόντια:
4 Χ 50.000 = ______________________
3 Χ 80.000 = ______________________
4 Χ 30.000 = ______________________
8 Χ 20.000 = ______________________
5 Χ 40.000 = ______________________
3 Χ 70.000 = ______________________

4) Για την αγορά ενός καινούριου σπιτιού αξίας 300.000 ευρώ, πουλήθηκε ένα παλιό διαμέρισμα αξίας 175.000 ευρώ και ένα οικόπεδο. Ποια ήταν η αξία του οικοπέδου;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5) Ο πληθυσμός μιας πόλης είναι 182.000 κάτοικοι. Από αυτούς οι 58.000 είναι άντρες, οι 62.000 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι είναι παιδιά. Πόσα είναι τα παιδιά;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

19 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Να μεταφέρετε το ρήμα «βάφω» σε όλους τους χρόνους της Ενεργητικής φωνής στο πρώτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού αριθμού:
Ενεστώτας          Παρατατικός          Αόριστος          Εξακολουθητικός Μέλλοντας
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Συνοπτικός Μέλλοντας                     Παρακείμενος                  Υπερσυντέλικος
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Να μεταφέρετε το ρήμα «βάφομαι» σε όλους τους χρόνους της Παθητικής φωνής στο πρώτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού αριθμού:
Ενεστώτας          Παρατατικός          Αόριστος          Εξακολουθητικός Μέλλοντας
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Συνοπτικός Μέλλοντας                     Παρακείμενος                  Υπερσυντέλικος
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να κάνετε κάθετα τις διαιρέσεις:

123 : 12     ,     234 : 12     ,     345 : 12     ,     567 : 12     ,     678 : 12     ,     789 : 12     ,     890 :12

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Να μεταφέρετε το ρήμα «βάφομαι» σε όλους τους χρόνους της Παθητικής φωνής στο δεύτερο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού αριθμού:
Ενεστώτας          Παρατατικός          Αόριστος          Εξακολουθητικός Μέλλοντας
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Συνοπτικός Μέλλοντας                     Παρακείμενος                  Υπερσυντέλικος
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να κάνετε κάθετα τις διαιρέσεις:

123 : 13     ,     234 : 13     ,     345 : 13     ,     456 : 13