Χριστός Ανέστη! – Αληθώς Ανέστη!

Χριστός Ανέστη! Αγαπητά μας παιδιά.

Σήμερα θα βρισκόμασταν και θα ανταλλάσσαμε αυτές τις ευχές!

Έτσι θα χαιρετιόμαστε μέχρι να περάσουν από την ημέρα του Πάσχα  40 ημέρες!

Αληθώς Ανέστη!

Τι σημαίνουν όμως αυτές οι λέξεις; ….για σκεφτείτε λίγο…

Χριστός Ανέστη = Ο Χριστός Αναστήθηκε!

Αληθώς Ανέστη = Αλήθεια Αναστήθηκε!

Δείτε με προσοχή την παρακάτω εικόνα…είναι η «καινούργια» μας προσευχή για τις επόμενες ημέρες και βρείτε τα σημεία που ακούγονται.

και αυτά είναι τα λόγια της:

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.
και η μετάφραση αυτών είναι η παρακάτω:
ο Χριστός Αναστήθηκε, (σηκώθηκε)
νίκησε τον θάνατο
και χάρισε τη ζωή σε όσους βρίσκονταν σε τάφους.
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου 
καθὼς προεῖπεν, 
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν 
καὶ μέγα ἔλεος.
και η μετάφραση αυτών είναι η παρακάτω:
Με την ανάσταση Του απὸ τον τάφο ο Χριστὸς
όπως είχε πει
έδωσε σε μας  ζωή για πάντα
και τη μεγάλη αγάπη του Θεού.
Μετά από αυτά μπορείτε να ζωγραφίσετε την καλύτερη Πασχαλινή στιγμή αυτού του Πάσχα, για να μην την ξεχάσετε ποτέ! Μπορείτε και να μας τη στείλετε για να την κρεμάσουμε στον τοίχο μας αν θέλετε!
Αληθώς Ανέστη!