Γεωλογική ιστορία δυτικής Θεσσαλίας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  Γεωγραφία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :  Προβολή ταινίας μικρής διάρκειας ( 1 min ) για κάθε μια περιοχή όπως  η Πύλη.

ΣΚΟΠΟΣ : 

  1. Η προβολή ενός γεωλογικού φαινομένου ώστε να αποτελεί πόλο έλξης γενικότερου ενδιαφέροντος  όπως σε σχολεία και πανεπιστήμια.
  2. Πρόκληση ενδιαφέροντος για επίσκεψη σε μια περιοχή και τη δημιουργία αφίσας σε χαρακτηριστική τοποθεσία ως μέσο επικοινωνίας.
  3. Σχολιασμός της σύγχρονης ιστορίας (πολιτισμός) ως εξέλιξη της γεωλογικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

  1. Ανάδειξη μιας περιοχής όπου υπάρχουν έντονα   γεωλογικά γεγονότα όπως η ορογένεση λόγω σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών  πλακών.
  2. Οι άξονες ανάπτυξης είναι κοινωνικό -οικονομικοί λόγω  προβολής  μιας περιοχής και  επισκεψιμότητας  περισσοτέρων ανθρώπων σε αυτή.
  3. Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων εργασίας.
  4. Καταγραφή και δημιουργία ενημερωτικού εντύπου που θα διανεμηθεί στους τοπικούς φορείς, και στα σχολεία.

Σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών στην Πύλη – Τρικάλων.

Ιζηματογενή πετρώματα στην Πόρτα Παναγιά.

Ανάδειξη της γεωλογικής ιστορίας στην Πύλη – Τρικάλων.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση