Λ.Τ. Μαγούλας, άσκηση φυσικής γ΄λυκείου-κρούσεις

διατήρηση ορμής

5.49 Το σώμα Σ2 του σχήματος 5.35 έχει μάζα m2 = 4kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο Σ2 βρίσκεται δεύτερο σώμα Σ1 που έχει μάζα m1=950g.  Το επίπεδο επαφής των σωμάτων Σ1, Σ2 είναι οριζόντιο και ο συντελεστής τριβής μεταξύ τους είναι μ=0,5. Στο  Σ1 σφηνώνεται ένα βλήμα, μάζας mB = 50g  που κινείται με οριζόντια ταχύτητα υB = 100m/s.  Η χρονική διάρκεια της κρούσης του βλήματος με το σώμα Σ1 θεωρείται αμελητέα.
α) Ποια είναι η κοινή ταχύτητα που αποκτούν τα σώματα
β) Πόση, συνολικά, θερμότητα μεταφέρεται στο περιβάλλον;
γ) Μετά από πόσο χρόνο από τη στιγμή της κρούσης τα σώματα Σ1 και Σ2αποκτούν κοινή ταχύτητα;
δ) Πόσο μετακινήθηκε το  πάνω στο σώμα   μέχρι τη στιγμή αυτή;
Δίνεται g = 10 m/s2
[Απ: 1m/s, 247,5J, 0,8s, 2m]

ΦΥΣΙΚΗ

 

Αφήστε μια απάντηση