13η Ενότητα «Μες στο μουσείο» του μαθήματος της Γλώσσας της Β΄ τάξης

Εδώ μπορείτε να δείτε σε μορφή αρχείων word και pdf την 13η Ενότητα «Μες στο μουσείο» του μαθήματος της Γλώσσας της Β΄ τάξης μαζί με τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων. [Βιβλίο Γλώσσας Β΄ τάξης, β΄ τεύχος σελίδες 47-55, Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας Β΄ τάξης, β΄τεύχος σελίδες 7-12].

ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 13η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 13η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να περιηγηθείτε στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των λαογραφικών μουσείων.

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου

Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων

Κατάλογος Λαογραφικών Μουσείων

Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από παλαιότερες Λαογραφικές Εκθέσεις μαθητών και μαθητριών της Β΄ τάξης του σχολείου μας.

Λαογραφική έκθεση μαθητών/τριών της Β΄ τάξης

Λαογραφική έκθεση μαθητών/μαθητριών της Β΄ τάξης του σχολείου μας

Λαογραφική έκθεση μαθητών/μαθητριών της Β΄ τάξης του σχολείου μας

 

Δημοσιεύθηκε στην Υλικό Μαθήματα Γλώσσας Β΄ τάξης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.