Επαναληπτικές ασκήσεις Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Εδώ μπορείτε να δείτε επαναληπτικές ασκήσεις για το Μάθημα της Γλώσσας και για το Μάθημα των Μαθηματικών. Καλή σας επιτυχία!

Βρίσκω τα επίθετα.

 

Βρίσκω το κατάλληλο επίθετο που ταιριάζει.

 

Βρίσκω τους αριθμούς που λείπουν.

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Υλικό Μαθήματα Γλώσσας Β΄ τάξης, Υλικό Μαθήματα Μαθηματικών Β΄ τάξης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.