Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών Β΄ τάξης

Εδώ θα βρείτε ορισμένες επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών Β΄ τάξης. Καλή σας επιτυχία!

1η άσκηση

Πόσα είναι συνολικά μαζί τα αγόρια και τα κορίτσια στην τάξη της Ελένης;

 

2η άσκηση

Ανεβαίνω ανά 2 από τον αριθμό 2 μέχρι τον αριθμό 20.

 

3η άσκηση

Ανεβαίνω ανά 10 από τον αριθμό 5 μέχρι τον αριθμό 95.

 

4η άσκηση

Ανεβαίνω ανά 10 από τον αριθμό 11 μέχρι τον αριθμό 91.

 

5η άσκηση

Ανεβαίνω ανά 10 από τον αριθμό 10 μέχρι τον αριθμό 100.

 

6η άσκηση

 

7η άσκηση

 

8η άσκηση

 

9η άσκηση

Κατεβαίνω ανά 10 από τον αριθμό 97 μέχρι τον αριθμό 7.

 

10η άσκηση

Κατεβαίνω ανά 10 από τον αριθμό 99 μέχρι τον αριθμό 9.

 

11η άσκηση

Μέτρηση κύβων.

 

12η άσκηση

Μέτρηση λεπτών του Ευρώ.

 

13η άσκηση

Μέτρηση εκατοστών.

 

14η άσκηση

 

15η άσκηση

 

16η άσκηση

 

17η άσκηση

 

18 άσκηση

 

19η άσκηση

 

20η άσκηση

 

21η άσκηση

 

22η άσκηση

 

23η άσκηση

 

24η άσκηση

 

25η άσκηση

 

Δημοσιεύθηκε στην Υλικό Μαθήματα Μαθηματικών Β΄ τάξης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.