Εκπαιδευτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο σχολείο υπηρετούν ….. εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί  που διδάσκουν τη φετινή σχολική χρονιά 2012-13 είναι:

Διευθυντής:

Υποδιευθυντής:

Τμήματα Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Γ1
Γ2
Γ3
Δ1
Δ2
Ε1
Ε2
ΣΤ1
ΣΤ2
Αγγλικής Γλώσσας
Αγγλικής Γλώσσας
Αγγλικής Γλώσσας
Φυσικής Αγωγής
Φυσικής Αγωγής
Μουσικής
Εικαστικών
Θεατρικής Αγωγής
Πληροφορικής
Πληροφορικής
Γερμανικής Γλώσσας
Γερμανικής Γλώσσας
Γαλλικής Γλώσσας
Παράλληλης Στήριξης