Η ιστορία του

Το 18ο  Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης ιδρύθηκε το 19.., .   Αρχικά στεγάστηκε …………………

Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σ’ ένα πολυπληθές εκπαιδευτικό ίδρυμα…

Οι κατά καιρούς  διευθυντές/τριες του Σχολείου μας ήταν: