Καινοτόμες δράσεις 2012-2013

Καινοτόμες δράσεις 2012-13

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςαγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο το σχολικό έτος 2011-2012. Τα προγράμματα εκείνα που μπορούν να εμφανίσουν περισσότερες πληροφορίες είναι εκείνα που ο τίτλος τους παρουσιάζεται με κόκκινα γράμματα.