Προτάσεις για την Φυσική Αγωγή

Δεκ 20181

Οι  εξελίξεις στο χώρο της Εκπαίδευσης,  προκαλούν τη βαθύτατη ανησυχία μας για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ως αποτέλεσμα έχει την ουσιαστική υποβάθμιση του επιστημονικού-διδακτικού αντικειμένου. Επισημαίνεται ότι στην πατρίδα μας:

  • Κατέχουμε τη δεύτερη θέση στον κόσμο στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία.
  • Αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα και οι θάνατοι από ασθένειες (καρδιοαγγειακά κ.ά.), που οφείλονται και στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας.
  • Είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε πνιγμούς.
  • Οι παραβατικές συμπεριφορές μαθητών στα σχολεία εντείνονται σημαντικά.

Βάσει του Συντάγματος της χώρας μας

, αλλά και πολλών διεθνών ψηφισμάτων,  η Φυσική Αγωγή έχει καθοριστική συμβολή στησωματική και διανοητική ανάπτυξη, διδάσκοντας, επιπλέον, αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ¨ευ αγωνίζεσθαι¨. Η απαξίωση, όμως με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φ.Α. τόσο στην Α/θμια, όσο και στη Β/θμια Εκπ/ση, εντείνει τα ψυχοσωματικά προβλήματα, που δημιουργούνται στις ηλικίες αυτές και αυξάνει τις κινητικές δυσλειτουργίες. Πώς μπορεί να υπάρχει ισορροπία, όταν το πρόγραμμα σπουδών  π.χ. του Νέου Λυκείου που καλούνται να παρακολουθήσουν οι νέοι μας, περιλαμβάνει   μία (1) ώρα Φυσικής Αγωγής στα Λύκεια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ, καθώς και στα  Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια. Πιστεύουμε, ότι  υποχρέωσή μας είναι να προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα  και τη βιολογική ανάγκη των παιδιών στην άσκηση, για τη διασφάλιση  της υγείας και της καλής φυσικής κατάστασης, της κοινωνικής ένταξης, της ψυχαγωγίας  και γενικά της ολόπλευρης ανάπτυξης τους.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:

  1. Εισαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση, με τρεις  (3) διδακτικές ώρες την εβδομάδα ανά τμήμα.
  2. Αύξηση ωρών σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους τύπους σχολείων    ( Α/θμια και Β/θμια  Εκπ/ση). Πιο αναλυτικά, την αύξηση των ωρών Φ. Α. σε 3 ώρες/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών σχολείων ( και  Ε΄ & ΣΤ΄ Δημ.). Επίσης, αύξηση  των ωρών διδασκαλίας Φ.Α. σε (3) τρεις, σε όλες τις τάξεις  του Γ/σίου και Λυκείου, στο σύνολο δηλ. της Β/θμιας  Εκπ/σης. Συγκεκριμένα, ζητάμε τις επιπλέον ώρες Φυσικής Αγωγής, διότι επιδιώκουμε  να ενταχθούν, ως μαθήματα, τόσο  στην Α/θμια, όσο και  στη Β/θμια  Εκπ/ση:                                                                                                                                                                                                                              α) Το ΕΥΖΗΝ, που μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  ως αξιόπιστο εργαλείο  αξιολόγησης της Φυσικής  Αγωγής, αλλά και ως μέσο πρόληψης υγείας.                                                                                                                                                                                                                   β) Το  kids Athletics, που με το παιχνίδι  διδάσκει την κίνηση μέσω της άσκησης και μαθαίνει στους μαθητές το Στίβο.                               γ) Η εδραίωση του μαθήματος της κολύμβησης στην   Α/θμια Εκπ/ση και η ενσωμάτωσή της υποχρεωτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β/θμιας  Εκπ/σης, καθώς και σε όλα τα ΣΜΕΑΕ, με τη δυνατότητα απόκτησης  Πιστοποίησης κολυμβητικής επάρκειας των μαθητών.                                                                                                                                                                                                  δ) Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), όπου ο Κ.Φ.Α., σε ώρες μαθημάτων θα προετοιμάζει τους υποψήφιους μαθητές, για τις στρατιωτικές σχολές και τα Σ.Ε.Φ.Α.Α..                                                                                                                                                                             ε) Η  β΄ ανάθεση στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας και της Βιολογίας στο Γυμνάσιο, διότι τα γνωστικά  αντικείμενά τους είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών των Σ.Ε.Φ.Α.Α.
  3. Επαναφορά στην εκπαίδευση των Τ.Α.Δ. – (Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης), για να αποκτήσει  προοπτική και ο σχολικός αθλητισμός.
  4. Αθλητικοί χώροι στις σχολικές μονάδες. Απαγόρευση  κατασκευής καινούριων σχολείων, χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις  και αίθουσα Γυμναστηρίου. Γεγονός, που θα βοηθούσε και στην ανάπτυξη του εκτός σχολείου αθλητισμού, όπως ο μαζικός και ο διασυλλογικός αθλητισμός και θα ευνοούσε συνεργασίες με την τοπική Αυτοδιοίκηση.
  5. Η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στην Α/θμια  Εκπ/ση, να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής:                                                                                                                                                                                             α) για να διδάσκει το γνωστικό αντικείμενό του ο καθ’ ύλην αρμόδιος εκπαιδευτικός και                                                                                    β) να μην  τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών.

 Ως προς την κατοχύρωση του επαγγέλματος σε επίπεδο προπονητών

πρέπει το κράτος, η Γ.Γ.Α. και οι σύνδεσμοι προπονητών να δημιουργήσουν μηχανισμούς ελέγχου, καθώς και ποινές, ώστε να μην απασχολούνται άτομα που δεν είναι Πτυχιούχοι  Φυσικής Αγωγής και δεν κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή. Προϋπόθεση είναι ο σεβασμός στο πτυχίο, στην ιδιότητα, τηνευθύνη και το  ρόλο του Κ.Φ.Α., και η παραδοχή, ότι πρόκειται για επιστήμη θεμελιώδη για  τη σωστή λειτουργία του αθλητισμού, που χρειάζεται συνεχή επιμόρφωση. Καταληκτικά για την πραγματοποίηση των παραπάνω προτάσεων, σκόπιμη θα ήταν η  επαναλειτουργία  των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, όπου σε συνεργασία με το Συντονιστή   Φ.Α., θα έχουν εποπτικό, ελεγκτικό και εφαρμοστικό ρόλο και  την ευθύνη για:

 α) την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων β) την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, καθώς και  του σχολικού αθλητισμού γενικότερα και γ) την επιμόρφωση των Γυμναστών με την οργάνωση δραστηριοτήτων, διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων