Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

Αρχεία για 'ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Συγγραφέας: ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στις 19 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ  ΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ  ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ

 

 

 

 

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Συγγραφέας: ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στις 19 Ιανουαρίου 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

_____

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

_____

5H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση         :  Ερμού 70

Ταχ.Κωδ.            :  262 21,

Πληροφορίες    :  Αθανάσιος K. Ρισβάς

(                       :   2610229204

Κινητό                :   6989298603

Fax                      :  2610229205

e-mail             :  grassea5p@dipe.ach.sch.gr

e-mail:                trisvas60@hotmail.com

 

 

 

ΠΑΤΡΑ  24 – 09 – 2015

Αρ. Πρωτ: 560

 

ΠΡΟΣ:

1.       Τις Σχολικές Μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)

ΚΟΙΝ.:

1.       Τμήματα ΕΠΚ, Δ.Ε. & Π.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

2.       Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

3.       Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

4.       ΚΕΔΔΥ Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

5.        ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

 

Σχετ.

1 Ν. 3699/2008 Άρθρο 6

 

Θέμα 1Ο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

α) Διαδικασία έγκρισης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ν. 3699/2008, άρθρο 6

  1. «Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται»:

………

γ) «Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του […] διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης».

 

Υπ. αριθμ. 102224/Γ6/28.08.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής με τίτλο: «Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι»

 

Γ. Διδασκαλία στο σπίτι

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 3699/2008 και το υπ’ αριθμ. 6622/Γ6/20.01.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. Θα πρέπει ο κατάλογος των εγκεκριμένων διδασκαλιών στο σπίτι να διαβιβάζεται από την Διεύθυνση  Εκπαίδευσης στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ενημέρωση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθείται η εξής διαδικασία για έγκριση διδασκαλίας μαθητή στο σπίτι:

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

  1. Προσκομίζουν στο σχολείο, γνωμάτευση από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή που αναγράφει την πάθηση και προτείνει τη Διδασκαλία στο Σπίτι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το πέρας του σχολικού έτους.
  2. Αιτούνται μέσω του σχολείου, στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης, Διδασκαλία στο Σπίτι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Διαβιβάζει στη Δ/νση Εκπ/σης τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Την αίτηση του γονέα.
  2. Την γνωμάτευση.
  3. Βεβαίωση φοίτησης σπουδών του μαθητή στην σχολική μονάδα.

Η Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ:

 

  1. Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης εγκρίνει τη Διδασκαλία στο σπίτι.

ΤΟ ΚΕΔΔΥ:

 

  1. Το ΚΕΔΔΥ προτείνει τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας

 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

  1. Θεωρεί το πρόγραμμα του μαθητή

 

Θέμα 2Ο: Διδασκαλίας στο σπίτι μέσω Skype

Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης (Σχετ. 1) και συγκεκριμένα το Skype.

Επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία από το σπίτι, ή επιτρέπει στους μαθητές με εεα όπως για παράδειγμα με προβλήματα όρασης, ακοής να επικοινωνούν μέσω του ήχου, κειμένου ή βίντεο.

Θα είμαστε αρωγοί για τον τρόπο εγκατάστασης και της χρήσης του Skype σε όσα σχολεία επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν.

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Περ. ΕΑΕΑθανάσιος Κ. Ρισβάς

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

 

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Συγγραφέας: ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στις 3 Ιανουαρίου 2014

Η ταινία το «Καναρινί ποδήλατο» σκηνοθετήθηκε από τον Δημήτρη Σταύρακα και είναι βασισμένη σε πραγματικό «επεισόδιο».

Σε σχολείο της Αθήνας ένας νεαρός δάσκαλος αναλαμβάνει την έκτη τάξη. Ο Λευτέρης, μαθητής του τελευταίου θρανίου, δεν γνωρίζει ανάγνωση, γραφή, και αριθμητική. Φαίνεται ότι ο δάσκαλος είναι ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως είναι η δυσλεξία. Αποφασίζει να τον βοηθήσει εξατομικευμένα, να του δώσει ρόλους όπως για παράδειγμα του ταμία όπου με βιωματικό τρόπο μαθαίνει αρίθμηση. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί έχουν χαμηλή σχολική επίδοση, γιατί δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το ρυθμό της τάξης και μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα στον κοινωνικό, συναισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με κατάλληλη παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση και προσαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών μπορούν να ολοκληρώσουν την φοίτηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι δυσκολίες των μαθητών αυτών δεν μπορούν να αποδοθούν σε νοητική ανεπάρκεια ή σε τεμπελιά τους και αυτό έκδηλα φανερώνεται με την ικανότητα του Λευτέρη να συναρμολογήσει ένα καναρινί ποδήλατο. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως: στη μνήμη, στην προσοχή, στην αντίληψη, στη συμπεριφορά, στα κίνητρα και στις μεταγνωστικές ικανότητες.

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη του θα πρέπει να συνεργάζεται με τις διαγνωστικές υπηρεσίες για να εφαρμοστεί η κατάλληλη παρέμβαση με προσαρμογές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών.

Σοβαρό εμπόδιο για τις προσαρμογές της εκπαίδευσης του Λευτέρη ήταν ο Διευθυντής και οι συνάδελφοί του όμως ο δάσκαλος υποστηρίζει «με τα παιδιά δεν έχω πρόβλημα. Οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όλο το υπόλοιπο σχολείο». Η συνεργασία τόσο μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων όσο και του Διευθυντή είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

Όταν την τάξη αναλαμβάνει άλλος δάσκαλος, ο Λευτέρης σταματά τη φοίτηση στο σχολείο, επειδή ο δάσκαλος που ανέλαβε δεν τον «υπολογίζει» και δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στο σχολείο, όπως για παράδειγμα η λειτουργία παράλληλης στήριξης, τμημάτων ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας, χρειάζεται πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς ακόμη και οι ίδιοι μαθητές μέσα από αναλυτικά προγράμματα, υλικοτεχνική υποδομή και νέες τεχνολογίες, να έχουν στόχο την καθολική συμμετοχή των μαθητών στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία δημιουργώντας  ένα σχολείο για όλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Είναι επιτακτική ανάγκη να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, αφού πρώτα τα στελέχη της εκπαίδευσης καταρτιστούν επαρκώς, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές αυτού του εγχειρήματος.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Χωρίς κατηγορία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Καλωσήρθατε

Συγγραφέας: ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στις 12 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

Καλωσήρθατε στο  ιστολόγιο  https://blogs.sch.gr/atrisvas του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής  Θάνου Ρισβά.

 

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »