Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πάτρας

 

1. Εναλλακτικές δράσεις – Παρουσίαση. (Μέρος 1ο , Μέρος 2ο)

2. Παρουσίαση οικονομίας  (2015-16)

3. Πρόγραμμα ERASMUS+ , Λειψία – Παρουσίαση (Μέρος 1ο , Μέρος2ο)

4. Παζάρι Σχολικών Δράσεων Ιούνιος 2016

Αφήστε μια απάντηση