Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

Για κωφούς – βαρήκοους

 

Α) Οι ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Από την θεωρία στην… πράξη. – Ανδρικοπούλου Ειρήνη –       Παρουσίαση

 

Β) Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Περιγραφή – Αφήγηση: Ανδρικοπούλου Ειρήνη)

1. ΘΕΩΡΙΑ Περιγραφή – Αφήγηση

2. Ιστοσελίδες

3. Σενάριο Διδασκαλίας

4. Φύλλο Εργασίας –  Αφήγηση

5. Φύλλο Εργασίας – Περιγραφή

 

Γ) Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Ανδρικοπούλου Ειρήνη)

1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ

α) Εικόνες για νοηματική braille:  εικόνα1 ,     εικόνα2 ,          εικόνα3εικόνα4εικόνα5   εικόνα6εικόνα7 , εικόνα8   εικόνα9εικόνα10      εικόνα11 , εικόνα12εικόνα13

β) Chris Colwell

γ) Στη θέση του άλλου – κείμενο

δ) Ιστοσελίδες

ε) Σενάριο Αναπηρία

στ) Φύλλο Εργασίας Β Ομάδα – Παρουσίαση

ζ) Φύλλο Εργασίας Α Ομάδα – Παρουσίαση

η) Φύλλο Εργασίας Γ Ομάδα – Παρουσίαση

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α) Θεωρία – Ερωτηματικές Προτάσεις

β) Ιστοσελίδες

γ) Σενάριο Διδασκαλίας

δ) Φύλλο Εργασίας

3. ΕΥΘΥΣ – ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

α) Θεωρία – Ευθύς – Πλάγιος Λόγος  

β) Σενάριο Διδασκαλίας

γ) Φύλλο Εργασίας 1ο

δ) Φύλλο Εργασίας 2ο

ε) Βίντεο 1

στ) Βίντεο 2

ζ) Βίντεο 3

η) Βίντεο 4

θ) Βίντεο 5

 

 

4. ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

α) Θεωρία – Κυριολεξία – Μεταφορά

β) Ιστοσελίδες

γ) Σενάριο Διδασκαλίας

δ) Φύλλο Εργασίας

Δ) ΟΔΥΣΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Ανδρικοπούλου Ειρήνη)

1. ΙΚΕΣΙΑ

α) Εικόνες Οδύσεια – Ικεσία: εικόνα1 , εικόνα2    εικόνα3,  εικόνα4εικόνα5 , εικόνα6    εικόνα7,  εικόνα8,    εικόνα9εικόνα10

β) Αποσπάσματα Οδύσσειας

γ) Φύλλο Εργασίας

δ) Ιστοσελίδες

2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

α) Απόσπασμα Ραψωδίας α στίχοι 127-161

β) Απόσπασμα Ραψωδίας α στίχοι 174-353

γ) Προσωνύμια για το Δία

δ) Τυπικό φιλοξενίας

ε) Ιστοσελίδες

στ) Φύλλο Εργασίας

Αφήστε μια απάντηση