Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

Τυφλοί – Αμβλύωπες

Γλωσσικά εργαλεία για τυφλούς

 

 

Αφήστε μια απάντηση