Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

2. Παιδαγωγική προσέγγιση των κινητικών – πολλαπλών
αναπηριών

3.Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)

4.Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με προβλήματα λόγου και ομιλίας

5.Ένταξη και ισότιμη συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο

6. Παιδαγωγική προσέγγιση της νοητικής αναπηρίας

7.Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης στη σχολική τάξη

8.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

9.Παιδαγωγική προσέγγιση των Διαταραχών Συμπεριφοράς
και της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

10.Εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπ/σης.

11.Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

12.Οδηγός για τη διδασκαλία του Αρχικού Γραμματισμού (Θέκλα Μιχάλογλου & Ελένη Ξεφτέρη)

13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά

14. Οδηγός Καλωσορίσματος Παιδιών Προσφύγων

15. Εκπαιδευση προσφύγων – Refugee education – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

16.Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Αφήστε μια απάντηση