Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ

4. 3η ΔΕΚΕΜΒΡΗ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ

8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

9. ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

10. ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΠ-Υ.

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

13. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ

15. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

16. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

17. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ -ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

19. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)

20. ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (7 άρθρα)

21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

22. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Αφήστε μια απάντηση