Κομφούκιος, 551-479 π.Χ.

Κομφούκιος, 551-479 π.Χ.

«Βλέπω και ξεχνώ

Ακούω και θυμάμαι

Κάνω και μαθαίνω»