Συμμετέχω στην Math e-Cooperativa, δηλαδή σε μια

διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα για

τα Μαθηματικά της τάξης, 

τα Μαθηματικά που συγκινούν κάποιες «παρέες»,

τα Μαθηματικά στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και την Εκπαιδευτική Έρευνα,

άρα

με την Ιστορία,

την Αισθητική και 

την Αυταξία 

που τους αποδίδει η συμβολή τους

στον Άνθρωπο, 

στον Πολιτισμό και

στην Επιστήμη…