Όταν ο άνθρωπος ήρθε στη γη…

Τη φετινή σχολική χρονιά 2018-19 υλοποιούμε δύο έργα eTwinning με την Έκτη τάξη του σχολείου μας. Το ένα αφορά Διάσημους Ευρωπαίους και το άλλο τη δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας. Περισσότερες πληροφορίες για το eTwinning στο σχoλείο μας εδώ.


Μετάβαση στο scratch.mit.edus/a>.

The answer is yes. Watch this very interesting video to find out more!

An excerpt from Lazarillo de Tormes

View this document on Scribd

Το παρακάτω βίντεο είναι δημιουργία της μαθήτριας Ματρακούκα Ελευθερίας για το μάθημα των Θρησκευτικών:

 

source: https://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we’re educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence.

Why you should listen

Why don’t we get the best out of people? Sir Ken Robinson argues that it’s because we’ve been educated to become good workers, rather than creative thinkers. Students with restless minds and bodies — far from being cultivated for their energy and curiosity — are ignored or even stigmatized, with terrible consequences. «We are educating people out of their creativity,» Robinson says. It’s a message with deep resonance.

Robinson’s TED Talk has been distributed widely around the Web since its release in June 2006. The most popular words framing blog posts on his talk? «Everyone should watch this.»

Διαβάστε όλο το άρθρο »