α τεύχος

 

Παιχνίδια με τους αριθμούς

Αριθμογραμμές

Μαθαίνω τους αριθμούς 1-10

Ενότητα 1η: Οι αριθμοί μέχρι το 5 – Χώρος και σχήματα (κλικ εδώ)

1.   Προσανατολισμός στο χώρο
2.   Γεωμετρικά σχήματα
3.   Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
4.   Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
5.   Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι)
6.   Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (ΙΙ)
7.   Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
8.   Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 2η: (Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5)

Τα σπιτάκια των αριθμών 6-10

9.   Σύγκριση μεγεθών
10. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
11. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)
12. Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <
13. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
14. Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
15. Προβλήματα
16. Επαναληπτικό μάθημα

Επανάληψη (2)
Ο αριθμός 6
Ο αριθμός 7
Ο αριθμός 8
Ο αριθμός 9
Ο αριθμός 10

Ενότητα 3η: (Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Αθροίσματα μέχρι το 10 – Νομίσματα)

Το μαγαζάκι μας

17. Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
18. Αθροίσματα μέχρι το 10
19. Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
20. Τα νομίσματα μέχρι το 10
21. Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
22. Προβλήματα
23. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 4η: (Αφαίρεση – Χάραξη γραμμών – Μοτίβα)

25. Οι αριθμοί μέχρι το 50
26. Χάραξη γραμμών
27. Μοτίβα
28. Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
29. Διάκριση των συμβόλων «+» και «-«
30. Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
31. Το συμπλήρωμα
32. Επαναληπτικό μάθημα

Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 20_με την αριθμογραμμή

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων